Det blir värre innan det blir bättre

Under strecket
Publicerad
Annons

Replik | Det sjuka Sverige
Svenska Dagbladet har i två artiklar tagit upp sjukskrivningarna. Dels har Thomas Norén (22/1) varnat för ökade förtidspensioneringar, dels anklagar Helena Rivière (26/1) mig för att vara feg när det gäller att tala för fler avslag i sjukförsäkringen.
Det finns all anledning att understryka det allvarliga i utvecklingen av sjukskrivning och förtidspensionering. Åtskilliga hundratusen människor har permanent slagits ut från arbetslivet genom sjukskrivning. Förtidspensioneringarna har ökat och alltfler sjukfall har blivit längre. Vid årsskiftet 1998/1999 hade knappt 50 000 personer varit sjukskrivna längre än ett år. Vid senaste årsskiftet var det 136 000 personer som varit sjukskrivna så länge. En fortsatt sådan utveckling är naturligtvis orimlig ur samhällsekonomiskt perspektiv men också med hänsyn till individens egen välfärd.

Grunden för RFV:s positiva/optimistiska syn på den fortsatta utvecklingen av sjukskrivningarna är att vi nu ser att inflödet av nya fall till
sjukförsäkringen påtagligt minskar. En viktig anledning är säkert den allt mer intensiva diskussionen om sjukskrivningar, som bland andra vi har initierat. Inställningen hos läkare och andra som har viktiga funktioner kring sjukskrivning håller på att ändras. En mer noggrann prövning av rätten till sjukpenning liksom till bättre samordning av rehabilitering kommer att förstärka nedgången.

Annons
Annons
Annons