Annons

”Det blir ett tufft år”

Apoteket krymper i både omsättning och personal. Chefen Ann Carlsson möter ny konkurrens och spår att 2013 blir ett tufft år. Samtidigt ser hon ett hot om en oligopolmarknad.

Publicerad
Ann Carlsson.
Ann Carlsson. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN.

Torsdag morgon och Ann Carlsson kommer direkt från pendeltåget med andan i halsen in på sitt kontor i Fatburenhuset på Södermalm i Stockholm. Kvällen före har de sista justeringarna gjorts i bokslutskommunikén för 2012 som offentliggörs i dag, fredag. Och snart ska hon möta de anställda för att berätta mer om den kommande flytten.

Apoteket har bantats och kommer att bantas ytterligare under året. Lokalerna på tre våningsplan har blivit för stora. I mars töms kontoret och flyttlådor transporteras med destination Solna. Det är ett tecken på vad siffrorna i bokslutskommunikén betyder i praktiken.

Resultatet som Ann Carlsson ska presentera i dag är snäppet sämre än året före; 367 miljoner kronor i vinst efter skatt 2012 jämfört med 391 miljoner kronor 2011. Regeringens mål är högre med en avkastning på 20 procent. Ann Carlsson är inte nöjd, men ändå stolt.

Annons

– Marknaden är i så stor förändring nu, och vårt bolag är i ännu större förändring eftersom vi håller på att släppa ifrån oss marknaden. Jag är inte nöjd med resultatet, men stolt över att vi har lyckats att så snabbt få till kostnadsbesparingar och en förändring av vad vi arbetar med.

Hur påverkar den ökade konkurrensen resultatet?

– Konkurrensen på apoteksmarknaden kom direkt, i och med att det kom in nya aktörer. På den marknaden har vi jobbat intensivt sedan 2010. Men på marknaden för vård och omsorg har vi sett en fördröjningseffekt eftersom många avtal med landsting, kommuner och andra myndigheter är långa.

– Att vi har tappat på vård och omsorg är den största förändringen 2012, och förändringen kommer att bli ännu större 2013 när ännu fler avtal löper ut. Det kommer att bli ett tufft år. Vår omsättning kommer att minska, men i dagsläget kan jag inte säga med hur mycket.

Nu har ni 70 procent av vård- och omsorgsmarknaden, tidigare hade ni 100. Har förändringen gått snabbare än vad ni trodde?

– Nej, det har den inte. Vi hade en ganska lång förberedelseperiod och vi hade räknat med att vi skulle tappa än mer som affär betraktat. Men vi hade inte kunnat beräkna att landstingen skulle ha mer i egen regi och minska värdet av upphandlingarna.

Kommer Apoteket att nå samma lönsamhetsnivåer som före avregleringen?

– Lönsamheten ska vara i linje med den målsättning som vår ägare har satt på oss. Vår plan är att om tre till fem år vara tillbaka. Det är en realistisk, ambitiös och mycket tuff plan.

Vilka är de största hoten för planen?

– Stark prispress. Vi ser att en stark prispress utmanar alla aktörer, även oss. Omregleringen av apoteksmarknaden är fortfarande långt ifrån färdig. Tidigare har verksamheten handlat mycket om att distribuera läkemedel men vi kan göra mycket mer. Vi erbjuder redan blodtrycksmätning och hälsokontroller och jag tror att vi kan göra ännu fler hälsoförstärkande insatser. I takt med att vi blir en större hälsoaktör kommer vi också att få bättre förutsättningar att klara prispressen.

Det finns en oro för att antalet apotek ska bli färre på landsbygden under året. Ni når inte upp till taket på 36 procent av apoteksmarknaden i nuläget, ser ni möjligheter att ta över apotek som andra aktörer kan komma att stänga på mindre orter?

– Vi har etableringsplaner och vi tittar inte bara på storstäder, men vi kommer inte att gå in och ta över apotek som andra aktörer lägger ned. Vi har lika höga krav från våra ägare på långsiktig lönsamhet som andra. Däremot tror vi väldigt mycket på att vara hela Sveriges apotek, vår satsning på e-handel är en sådan satsning.

Tillgången på läkemedel är en annan fråga som ofta dyker upp i apotekssammanhang. Vad anser du om apoteksutredningens förslag om att förstärka regelverket för att fler kunder ska få ut sin medicin inom 24 timmar?

– 24-timmarsregeln är vår ambition och vår uppfattning är att konkurrensen måste styra. Vi vill inte ha en monopolliknande ställning igen. Fler regleringar tror vi inte förbättrar den redan reglerade apoteksmarknaden.

Kommer Apoteket att kunna garantera 24-timmarsregeln i framtiden?

– Ja, vi måste hitta former för att det ska bli så. Det kan till exempel vara sådant som den nya tjänst som vi kallar abonnemang. Vi påminner kunden om när det är dags att hämta ny dos och att förnya recept. Och vi blir påminda om att det är dags att packa ihop medicin så att vi kan förbereda oss. Sådant måste vi utveckla. Men vi måste också intensifiera vårt samarbete med industrin och leverantörer, och arbeta med vårt flödesschema.

Du säger att ni inte vill se en monopolliknande marknad igen, är det inte en utveckling mot en oligopolmarknad som vi ser nu?

– Jag tycker inte det. Det finns många olika apotek i dag, och både stora och små kedjor. Min uppfattning är att det är en ganska heterogen marknad.

Ser du något hot om en oligopolmarknad?

–Jo, visst. Lönsamheten är låg och det gäller alla aktörer, samtidigt är det mycket som är reglerat, bland annat prissättning på läkemedel. Vi måste hitta vägar som underlättar en lönsamhet för att både större och mindre företag ska kunna överleva.

Apotekets vd Ann Carlsson på pulsen om ...

.
.. konkurrens:

 – Jag tror att konkurrens gör företag mer kundorienterade. Vi slåss för att vara lite bättre för kunderna och det ger självklart en bättre apoteksmarknad.

... likriktning bland apoteken:

– Jag kan få frågan om det inte borde vara större skillnad mellan apoteken. Och jag kan delvis hålla med. Det är frustrerande varje gång en kund väljer att gå till en konkurrent, men det är inte frustrerande att en kedja kan ta efter något som vi har gjort och gör. Det är snarare ett bevis på att vi gör rätt.

... fördelarna med att ha jobbat på Ica:

– Det har gjort att jag är van vid att jobba kundstyrt. Det handlar inte bara om kundmötet utan om att få en hel organisation att tänka på kundens bästa i första hand. Det tror jag är min största tillgång.

... att Hakon köper Ica:

– Jag blev glad. Det är en jättebra lösning. Det innebär att Ica kan bli mer koncentrerat på kärnaffären i sitt kärnland.

... varför Ingvar Kamprad är en förebild:

– Det är fantastiskt hur Ikea ständigt förbättrar så att kunderna får mer år efter år efter år efter år. De orkar vara nyskapande och kan vara det utan att somna in och fastna i gamla sätt att arbeta.

Annons
Annons

Ann Carlsson.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN. Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons