Annons

Karl Sigfrid:Det blir åtta år med Trump

Elizabeth Warren manar till kamp.
Elizabeth Warren manar till kamp. Foto: Charles Krupa / TT
Publicerad

”Mitt indianska påbrå är en del av vem jag är, och jag är stolt över det.” Så sade Elizabeth Warren när det uppdagats att hon utgett sig för att tillhöra den amerikanska ursprungsbefolkningen, först som professor på University of Pennsylvania och sedan som gästprofessor på Harvard. Hon anställdes under en tidsperiod då universiteten hade hård press på sig att bli mer diversifierade i termer av etniskt ursprung. Tack vare Warrens påstådda bakgrund kunde skolorna rapportera i sin statistik att de hade en ursprungsamerikan bland sina anställda. I dag är hon senator för Massachusetts.

Efter att Trump kallade henne “fake Pocahontas” grävde Warren fram en genetiker för att analysera sitt DNA. Analysen visade att hon framför allt var av europeiskt ursprung, men hon hade mellan en sextiofjärdedel och en tusentjugofjärdedel indianskt blod i ådrorna. Med den meriten i portföljen meddelade hon på nyåret att hon undersöker sina förutsättningar att bli USA:s nästa president.

Annons
Annons
Annons