Annons

Det behövs verklig öppenhet i Sverige

I Sverige verkar politikerna anse att spridning av offentlig information inte behövs. Men så kallad öppen data ett sätt att både stärka civilsamhället och skapa nya företag. Internationellt ligger Sverige långt efter på området, skriver debattörerna Jan Kallberg och Erik Lakomaa.

Under strecket
Publicerad

I en tid när omvärlden frigöra allt mer information och data för att driva information, medborgarengagemang, nya informationstjänster och lägre offentliga kostnader, väljer Sverige att bromsa kring öppna data. Genom att hänvisa till offentlighetsprincipen menar man att man redan uppfyller EU:s PSI-direktiv men tillgång till offentliga handlingar och öppen data är två olika saker.

Öppna data innebär att offentlig sektor släpper informationen fri, genom att möjliggöra för människor att ladda ner informationen i form av rådata och filer och fri att vidare kopiera. Det kan röra sig exempelvis om trafikinformation från kollektivtrafiken eller väderprognoser. Öppna data gör att medborgarna kan få ta del stora informationsmängder och själva söka, sortera och bearbeta dessa.

Annons
Annons
Annons