X
Annons
X

Det behövs inte en ny jaktmyndighet

Jaktlagsutredningen föreslår en ny central jaktmyndighet. Det riskerar att bli kostsamt. Istället för att lägga resurser på en omfattande och dyr omstrukturering på nationell nivå bör fokus läggas på att fortsätta flytta besluten närmare de som är berörda, skriver Maria Ågren, Naturvårdsverket.

Solnedgång på jaktpasset.
Solnedgång på jaktpasset. Foto: GUNNAR LUNDMARK

Jakt- och viltområdet är komplext med många motstående intressen. Jägare, markägare, tamdjursägare, naturintresserade och ideella organisationer har olika behov och inte sällan höjs tonläget i debatten. Naturvårdsverkets viltförvaltning står på två b:n: bevara och bruka. Vi tror på en balans mellan bevara och bruka för att skapa en hållbar viltförvaltning. Finns det vilda djur i tillräckliga antal med tillräckligt goda framtidsutsikter är jakt en viktig del i viltförvaltningen. Det är också viktigt att i många fall begränsa viltstammarna för att undvika skador till exempel för jord- och skogsbruket eller för att minska trafikolyckor.

Solnedgång på jaktpasset.

Foto: GUNNAR LUNDMARK Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X