Annons

Det behövs fristående granskare

Under strecket
Publicerad

Stödet från stat och kommuner till de politiska partierna har nu passerat en miljard kronor om året, enligt en undersökning av SVT:s Rapport. Det är 40 procent mer än det var år 2000. Ökningen av partistödet, som beror på beslut av politiska församlingar som besätts av samma partier, har skett under samma period som partierna förlorat mer än en fjärdedel av sina medlemmar.

Delaktigheten i den traditionella partipolitiken har minskat. Färre och färre intresserar sig för att sitta i nämndmöten eller delta i träffar med lokalföre-ningar. Partierna idag är knappast de folkrörelser de en gång var och som de beskrivs som i historieböckerna. Och även om de vore det skulle det vara allt annat än självklart med denna kraftiga ökning av stödet. Det finns goda skäl till att partierna behöver stöd, med den roll de fyller i den politiska process vi har. Men det betyder inte att bidragen till partierna måste skjuta i höjden. Särskilt inte när de misslyckas med att locka människor till engagemang och delaktighet i det politiska arbetet.

Annons
Annons
Annons