Annons

”Det behövs fler kvinnor inom hela idrotten”

Ett av de största problemen inom ungdomsidrotten är det stora bortfallet av flickor mellan 13 och 16 år. Att det finns alltför få kvinnliga tränare spelar stor roll. Idrottsrörelsen måste ta de egna målen om jämställdhet på större allvar, skriver Nina Wennerström, grundare av & vd för Wesport.

Under strecket
Publicerad
Foto: Erik G Svensson/TT Bild 1 av 2

Nina Wennerström

Foto: Privat Bild 2 av 2
Foto: Erik G Svensson/TT Bild 1 av 1
Foto: Erik G Svensson/TT

Har jämställdhetsarbetet i svensk idrott stannat av? Frågan är berättigad. I dag finns inte fler kvinnor i beslutsfattande positioner än för fyra år sedan och inget talar för att delmålen som sattes upp på Riksidrottsförbundets (RF) stämma 2011 kommer att nås 2017 vilket var målsättningen. Detta borde fungera som en väckarklocka för Sveriges största ideella folkrörelse där ett antal av de 71 specialförbunden har årsmöte under våren då vi får ännu en bekräftelse på det avstannade jämlikhetsarbetet.

Annons
Annons
Annons