Det behövs ett nytt ord i svenska språket

Sverige får i dagarna sin första barnbok som använder hen. Varför? Jo, för att ordet hen ger möjlighet att möta världen mer förutsättningslöst. Boken Kivi & Monsterhund blir en bok där alla barn kan identifiera sig utan att behöva förhålla sig till kön. Det skriver Karin Milles, docent i svenska, Karin Salmson och Marie Tomicic, Olika förlag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Orden hon och han bär med sig ett artilleri av föreställningar om egenskaper, och språk och ordval får stor betydelse för hur vi uppfattar världen. Ordet hen öppnar för friare tolkningar eftersom det inte är knutet till dessa föreställningar.

Trots att boken ännu inte kommit ut har vi fått reaktioner. Många är positiva och nyfikna. Andra upplever det som upprörande och hotfullt eftersom könstillhörigheten ses som viktig. Den skapar förutsägbarhet och trygghet. Det upplevs som problematiskt när någon går utanför de förväntade könsrollerna, och oftast leder det till någon typ av straff. Under 2011 överfölls till exempel en liten pojke i Jönköping, för att han använde rosa och nagellack, vilket tolkas som kvinnliga attribut.

Annons
Annons
Annons