Annons

”Det behövs ett artskydd värt namnet”

Foto: Hasse Holmberg/TT

Ska vi ha ett artskydd värt namnet, måste det naturligtvis någon gång få konsekvenser! Annars blir det ju enbart en läpparnas bekännelse. Det skriver Anders Wirdheim, Sveriges Ornitologiska Förening, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Anders Wirdheim

Foto: Privat Bild 1 av 1

”Artskyddet som sådant är någonting vi ska värna om. Men artskyddet måste bättre motsvara de EU-rättsliga regler som finns. Vi behöver i Sverige ha regler som är tydliga, lätta att tillämpa och som går att läsa ut direkt ur lagtext. Detta är en fråga om grundläggande rättssäkerhet.” Detta skriver Pia Pehrson och Ludvig Gustafson på Foyen Advokatfirma på SvD Debatt 12/4.

Men det är just i den riktningen vi är på väg! Det vet förvisso också de som är jurister och arbetar med dessa frågor. När det gäller skydd av djur- och växtarter i skogen, vilket var frågan som inledde debatten (SvD 4/4), har vi haft en lagstiftning som i bästa fall kan beskrivas som godtycklig. För artskyddets del kan Skogsvårdslagen sägas ha handlat om frihet under ansvar. I praktiken har det inneburit att den skogsägare som struntat i regelverket har tjänat på detta, därtill utan att riskera någon påföljd. Det är inte underligt att efterlevnaden av skogsvårdslagen varit dålig. Nu är vi på väg mot en tillämpning som är tydlig, går att utläsa ur lagtext och är lätt att tillämpa, det vill säga just det juristerna efterlyser.

Annons
Annons
Annons