Annons

”Det behövs en rättvis fastighetsskatt”

Foto: Henrik Isaksson/TT

Reformen av fastighetsskatten har trissat upp värdet på de dyraste bostäderna och samtidigt gjort skattesystemet mindre utjämnande. Därför behövs högre skatt på fastigheter, skriver Åsa Hansson och Andreas Bergström, Fores.

Under strecket
Publicerad

Efter många kampanjer och debatter ersattes den gamla fastighetsskatten 2008 av en fastighetsavgift med ett tak vid ett relativt lågt belopp. Det innebär att de som bor i högt värderade hus betalar en mindre andel av värdet i skatt än de som bor i lågt värderade hus.

Rapporten ”Rättvis och effektiv fastighetsskatt”, som lanseras av Fores idag, studerar fördelningseffekterna av reformen, drar lärdomar av andra länders system och ger råd om hur en ny skatt skulle kunna se ut. För när läget börjar stabilisera sig efter coronakrisen kommer det vara angeläget att hitta reformer som sänker skatten på jobb, stärker Sveriges konkurrenskraft, utjämnar ekonomiska skillnader och förbättrar bostadsmarknadens funktionssätt – några mål som nämns i januariavtalets punkt om en skattereform. En fastighetsskatt kan bidra till allt detta.

Annons
Annons
Annons