Annons

Det behövs en oberoende tillsyn för äldrevården

Riskerna för misskötsel och vanvård inom äldreomsorgen måste minska. Jag och mitt parti vill därför se en självständig tillsynsmyndighet, som kan fungera på samma sätt som till exempel Skolinpektionen. Det skriver äldreminister Maria Larsson (KD).

Publicerad

Äldreomsorgens brister – och privata utförare med offentlig finansiering – uppmärksammades stort under hösten 2011. Kvar lever nog en bild av en undermålig äldreomsorg som inte håller den kvalitet som vi alla förväntar oss. Man ska kunna känna sig trygg med att bli gammal i vårt land – och i de allra flesta fall så håller faktiskt äldreomsorgen vad den lovar. Att påstå detta är dock inte detsamma som att trivialisera de oacceptabla fallen av misskötsel och vanvård.

Det finns ändå anledning att slå hål på en del myter och sätta in problematiken i sitt sammanhang. Sverige avsätter nämligen mest offentliga resurser i världen – jämte Nederländerna – på äldreomsorg, mätt som andel av BNP. De allra flesta som får hemtjänst – hemma eller i ett äldreboende, är nöjda.

Annons
Annons
Annons