Annons
X
Annons
X

Det behövs en fungerande allmännytta

Bostäder blir inte fler för att de byter ägare. Med en fungerande allmännytta kan kommunerna själva styra över utbudet av hyresrätter och påverka nyproduktionen av lägenheter, skriver Veronica Palm (S), men anledningen av omröstningen i Ekerö.

BRÄNNPUNKT | UTFÖRSÄLJNINGAR

Ett miljonlån till en bostadsrätt kan inte vara ett måste för att flytta till en ny stad.
Veronica Palm

Ekeröborna har sagt nej till att sälja ut sina gemensamt ägda bostäder. I helgen röstade de i en lokal folkomröstning emot den borgerliga majoritetens förslag att sälja ut allmännyttan. Kommunledningen meddelade på tisdagen att de tänker följa valresultatet.

Under de senaste åren har vi kunnat se utförsäljningar av kommunala bostadsbolag i Vaxholm, Täby, Danderyd och Nacka. I Stockholm stad säljs allmännyttan ut i snabb takt.

Annons
X

Vaxholm sålde det kommunala bostadsbolaget Vaxholmsbostäder år 1999. Knappt tio år senare hade bolaget bytt ägare fyra gånger, två tredjedelar av bostäderna ombildats till bostadsrätter och antalet hyresrätter minskat från 1200 till 340.

För några år sedan började samma borgerliga politiker som varit med om att sälja Vaxholmsbostäder tala om att starta ett nytt allmännyttigt bostadsbolag. Bristen på hyresrätter skapade problem med att rekrytera arbetskraft utifrån. En av Folkpartiets representanter i kommunstyrelsen kommenterade planerna i SvD: ”Ska man garantera att det finns hyresrätter kvar kanske man får frångå den ideologiska principen och svälja hur verkligheten ser ut”, sade han.

Alla kommuner måste se över intäkter och utgifter. Försäljningar av kommunala bolag kan generera stora summor. Men vinsten måste vägas mot eventuella negativa konsekvenser för medborgarna och samhället. Att blint luta sig mot en ideologisk princip som går ut på att marknaden löser alla problem kanske gör beslutet att sälja lättare, men det betyder inte nödvändigtvis att beslutet är korrekt.

Saknas det bostäder där jobben finns skapas en mindre rörlig arbetsmarknad och arbetsgivarna får svårare att rekrytera kvalificerad arbetskraft, precis som i Vaxholm. Detta gäller inte minst utbudet av hyresrätter. Ett miljonlån till en bostadsrätt kan inte vara ett måste för att flytta till en ny stad och inte alla kan skaka fram 200 000 till insatsen. Storstockholm, där Ekerö ingår, är Sveriges största ekonomiska tillväxtregion. Saknas det hyresrätter där påverkar det hela landet.

Men bostäder blir inte fler för att de byter ägare. Med en fungerande allmännytta kan kommunerna själva styra över utbudet av hyresrätter och påverka nyproduktionen av lägenheter.

Lägenheter i Stockholmregionen säljs ut på löpande band. För första gången har en kommuns invånare i en folkomröstning fått säga sitt. Det blev ett tydligt nej till utförsäljning. Ekerös borgerliga majoritet har bestämt sig för att följa medborgarnas val. Som sagt, ibland måste man svälja hur verkligheten se ut.

VERONICA PALM (S)

bostadspolitisk talesperson

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X