Annons
X
Annons
X

Det behövs en bredare bild av männens situation

REPLIK | JÄMSTÄLLDHETSUTREDNINGEN

De genusvetenskapliga forskarna Linn Sandberg, Tanja Joelsson, Jeff Hearn och Ulf Mellström hävdar att det inte finns någon brist på kunskap om frågor som rör män och jämställdhet (
Brännpunkt 2/10). Enligt dem bör maskulinitetsforskningens rådande kunskap ligga till grund för regeringens kommande utredning om mansfrågor. Regeringen ska dessutom ha fel när den säger att jämställdhetspolitiken tidigare inte har fokuserat på män. Det finns dock ett antal problem med dessa påståenden och slutsatser.

Maskulinitetsforskningen tillhör det genusvetenskapliga ramverket. Som alla akademiska discipliner har denna disciplin sin specialkompetens och sin kunskapsbas. Dock krävs en långt mycket bredare ansats än vad ett enskilt akademiskt fält kan erbjuda, för att förstå vilka jämställdhetspolitiska frågor som är viktiga för män. I tillägg till det genusvetenskapliga området kan regeringens utredning behöva konsultera statsvetenskapliga, juridiska, medicinska och beteendevetenskapliga discipliner – för att nämna några exempel.

En annan konsekvens av maskulinitetsforskningens plats i det genusvetenskapliga ramverket, är att den ofta benämner sig som ”kritisk” maskulinitetsforskning. Det finns alltså en tradition av att forskningen ska vara kritiskt inställd till män och manlighet, vilket selekterar för en viss typ av kunskap. Denna ansats har sitt bidrag att ge, men kan inte vara enda utgångspunkten när regeringen vill få en så bred bild som möjligt av mäns livsvillkor och livssituation. Utredningens uppdrag är ju att ”beskriva och analysera mäns livssituation i förhållande till kvinnors i dagens Sverige och hur den har förändrats under senare år”.

Annons
X

Det viktigaste felet som de genusvetenskapliga forskarna gör i sin artikel, är emellertid att de påstår att jämställdhetspolitiken redan inkluderar männen på ett bra vis. Som bevis för detta anför man tre mindre projekt fördelade på tre olika årtionden. Om detta anses vara en rimlig ambitionsnivå är det lätt att förstå varför artikelförfattarna ställer sig kritiska till regeringens satsning.

För oss som arbetar med män och jämställdhet ute i verkligheten, är det emellertid denna låga frekvens av projekt för män, som är själva grunden för vår positiva inställning till regeringens utredning.

PELLE BILLING

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  läkare, jämställdhetsdebattör och författare till boken
  Jämställdhetsbluffen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X