Annons

Det behövs en bredare bild av männens situation

Under strecket
Publicerad

De genusvetenskapliga forskarna Linn Sandberg, Tanja Joelsson, Jeff Hearn och Ulf Mellström hävdar att det inte finns någon brist på kunskap om frågor som rör män och jämställdhet (
Brännpunkt 2/10). Enligt dem bör maskulinitetsforskningens rådande kunskap ligga till grund för regeringens kommande utredning om mansfrågor. Regeringen ska dessutom ha fel när den säger att jämställdhetspolitiken tidigare inte har fokuserat på män. Det finns dock ett antal problem med dessa påståenden och slutsatser.

Maskulinitetsforskningen tillhör det genusvetenskapliga ramverket. Som alla akademiska discipliner har denna disciplin sin specialkompetens och sin kunskapsbas. Dock krävs en långt mycket bredare ansats än vad ett enskilt akademiskt fält kan erbjuda, för att förstå vilka jämställdhetspolitiska frågor som är viktiga för män. I tillägg till det genusvetenskapliga området kan regeringens utredning behöva konsultera statsvetenskapliga, juridiska, medicinska och beteendevetenskapliga discipliner – för att nämna några exempel.

Annons
Annons
Annons