Det bästa ur vetenskapshistorien

Under strecket
Publicerad
Annons

boklåda | The Oxford Companion I dessa tider, när all information kan sökas på nätet, är uppslagsboken på papper mer populär än någonsin. Det utkommer hela tiden uppslagsböcker och handböcker inom de mest skilda områden. Inom vetenskapen har en rad ”Companions” försett forskare och allmänhet med ”compact knowledge”. En sådan nyttig och innehållsrik handbok är The Oxford Companion to the History of Modern Science (Oxford University Press), redigerad av J L Heilbron. Den är alfabetiskt ordnad, med över 600 artiklar, skrivna av drygt 200 medarbetare, omfattande 940 sidor. Tidsmässigt går den från omkring 1550 till nutiden. Här behandlas discipliner (fysik, biologi, fysiologi etc), institutioner (universitet, akademier, CERN etc), teorier och begrepp (marxism, kausalitet, modell etc), tidsepoker och intellektuella strömningar (Aristotelism, upplysning, ”National Culture and Style” etc), apparater och instrument (teleskop, luftpump, ultracentrifug etc), samt ett hundratal biografier. Här finns generöst med referenser efter alla större artiklar. Man kan läsa om klassiska teman, ”Positivism and Scienticism”, ”the Scientific Revolution” eller ”Religion and Science”, men också om moderna företeelser som ”Modernity and Postmodernity”, ”Gender and Science” eller ”Science Wars”. Sociala rörelser in i vetenskapen finns med, som ”Atoms for Peace”, ”Creationism”, ”Fraud”, ”Lysenko Affair”, och ”Nazi Science”. Men här finns också litet roliga infallsvinklar, som i uppslagsorden ”Slogans from Science” (”Dock rör hon sig”) eller ”Putti in Science” (i illustrationer och ornamentik). Artiklarna präglas genomgående av pedagogisk klarhet med syfte att utreda och förklara. Författarna tar inte själva ställning utan redogör för olika gruppers, skolors eller individers ståndpunkter. De bibliografiska referenserna ger tips om vidare läsning. Det är beundransvärt att i en (visserligen tjock) volym kunna inrymma så mycket klok, vettig och aktuell kunskap. Som handbok i vetenskapshistoria är den nära nog oumbärlig.

Tore Frängsmyr

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons