Annons
X
Annons
X

Det avgörande är att minska invandringen

Den viktigaste akuta åtgärden är att kraftigt öka antalet poliser på plats i förorterna för en realistisk möjlighet att återställa säkerheten. På sikt krävs en kraftigt minskad invandring för att minska trycket på förorterna, skriver Jimmie Åkesson och Richard Jomshof (SD) om upploppen och bränderna.

BRÄNNPUNKT | UPPLOPPEN I FÖRORTERNA

När statsministern talar om att lösningen är ännu mer ekonomiska resurser är han inte trovärdig.
Jimmie Åkesson och Richard Jomshof

Med våren och värmen har ett nygammalt fenomen blossat upp: förortsupploppen. Samtidigt som övriga Sverige firade det svenska VM-guldet i ishockey, valde ett 60-tal ungdomar att kasta stenar mot räddningstjänst och Polis samt molotovcocktails mot bilar och andra fordon i förorten Husby. Boende har fått evakueras, människor har fått sina egendomar förstörda, journalister har hotats och ett antal poliser har skadats.

Sedan dess har våldsamma kravallerna fortsatt och spridit sig till ett flertal stadsdelar runt om i staden och länet. Den första kvällen greps inte en enda person och under de följande dygnen har ett endast ett fåtal gärningsmän gripits. Detta är anmärkningsvärt men ingenting nytt. Problemet ligger dock inte hos den enskilde polismannen, utan det handlar i grunden om vilka politiska signaler som den högsta ledningen får.

Annons
X

Förra sommaren rapporterade TT om ett liknande upplopp i förorten Tensta norr om Stockholm, då sex personer maskerade och beväpnade med knivar attackerade en ensam väktare för att locka dit polisen. Väl på plats attackerades polispatrullerna med stenar, varpå tre polisbilar slogs sönder. Totalt tvingades polisen att skicka 18 patruller till Tensta. Ett av befälen valde att beskriva det inträffade som ”rena gerillakriget”. Trots detta greps ingen. Av rädsla för att ungdomsgängen skulle börja sätta eld på bilar, skulle det visa sig.

Dessa upplopp beskrivs bäst som en total brist på respekt för medmänniskor och de yrkeskårer vars enda uppgift är att skapa trygghet och rädda liv. Det här är inga unika exempel, utan vi tvingas allt för ofta läsa om hur poliser, brandmän och ambulanspersonal utsätts för liknande attacker under sommarmånaderna i våra förorter. Hur otryggheten ser ut för vanliga människor i dessa områden behöver vi inte ens nämna.

Detta är inte enbart en polisiär fråga att hantera utan det som idag händer i våra storstäders utkanter är ett direkt resultat av en ansvarslös invandringspolitik som skapat djupa sprickor i det svenska samhället. Sprickor som inte tätas med hjälp av fler fritidsgårdar eller genom att poliser grillar korv med ungdomar. Mer pengar har heller inte visat sig vara lösningen. Det har aldrig tidigare lagts så mycket pengar på invandrartäta förorter som det görs idag. I Husby är lärartätheten extremt hög, man har nybyggda bibliotek och ungdomsgårdarna har generösa öppettider. Man har öst pengar över föreningslivet och alla skolelever har fått en egen surfplatta. När statsministern talar om att lösningen är ännu mer ekonomiska resurser är han inte trovärdig.

Trots denna allvarliga utveckling i våra städers förorter lyser åtgärderna från regeringen och Rikspolisstyrelsen med sin frånvaro. De få åtgärder som förs fram är antingen verkningslösa eller kontraproduktiva: inkvotering av etniska minoriteter, sänkta kompetenskrav till polisutbildningen samt dialogpoliser med uppgift att tala omkull buset. Till detta kommer en aldrig sinande ström av invandrare till våra problemområden, problemområden som blir fler för varje år som går.

Under pågående riksdagsår har Sverigedemokraterna motionerat om åtgärder som kommer att återskapa tryggheten i våra problemområden. Förutom en kraftigt minskad invandring med ett minskat tryck på förorterna som följd, föreslår Sverigedemokraterna att brott i anslutning till en allvarlig störning av den allmänna ordningen ska ses som en försvårande omständighet och därmed ge strängare straff.

Vidare föreslår vi att straffet för grovt vapenbrott ska höjas från lägst fängelse i 6 månader till 2 år. Slutligen och viktigast av allt, vill vi ge polisen ökade befogenheter för att omedelbart gripa gärningsmännen och återställa ordningen i våra problemområden. Den viktigaste akuta åtgärden är att kraftigt öka antalet poliser på plats i dessa förorter så att polisen ges en realistisk möjlighet att återställa säkerheten då man av allt att döma varit underbemannade än så länge.

JIMMIE ÅKESSON (SD)

partiledare

RICHARD JOMSHOF (SD)

rättspolitisk talesperson

Tidigare debattartiklar om förorten:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X