Hela denna artikel är en annons

”Det är vilda västern”

I en ny kortfilm från Nordea kan vi följa med Sasja Beslik på besök i Texas, där utvinning av skiffergas skapar både möjligheter och stora sociala och miljömässiga problem.

– Det är vilda västern, säger Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

– Många av de här bolagen behöver pengar snabbt, och då struntar de att ta tillvara på läckorna och bränner gasen i stället, för det finns ingen infrastruktur, säger Sasja Beslik.

Foto: NordeaBild 1 av 1

Siffrorna är talande: Gå tillbaka till år 2007 – ett fat olja kostade omkring 80 dollar, och USA producerade 36,6 miljarder kubikmeter skiffergas. Finanskrisen briserade och nya utvinningstekniker togs i bruk. Åtta år senare är oljepriset på väg söderut mot 30 dollar, och den amerikanska gasproduktionen uppgår till närmare 400 miljarder kubikmeter. Det motsvarar två och en halv Vänern.

För USA har den växande gasproduktionen gjort landet mindre beroende av olja. Före finanskrisen importerades en bra bit över 10 000 fat per dag, en siffra som i dag är mer eller mindre halverad. Myntets baksida är de utmaningar som gasutvinningen ger upphov till. Metoden går ut på att under högt tryck skjuta ned vatten och kemikalier i marken, för att den vägen skapa sprickor i berggrunden, och därigenom frigöra gaserna.

– Många av de här bolagen behöver pengar snabbt, och då struntar de att ta tillvara på läckorna och bränner gasen i stället, för det finns ingen infrastruktur, säger Sasja Beslik.

Foto: NordeaBild 1 av 1

– Det är vilda västern. Myndigheterna hade väldigt lite resurser för att kontrollera kvaliteten på det vatten som kommer upp. Du måste egentligen samla det i särskilda dammar, men de läckte till höger och vänster, säger Sasja Beslik, som är chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Försöker bilda opinion

I filmen får vi bland annat träffa Sharon Wilson som försöker bilda opinion mot skiffergasutvinningen. Hon berättar uppgivet att ett tillstånd för gasutvinning kan vara stämplat och klart inom loppet av en vecka, medan hon själv fick vänta sex månader på myndigheternas tillstånd att sätta solpaneler på taket.

Ytterligare ett problem är den gas som energibolagen inte vill eller anser sig ha råd att ta tillvara på.

– Många av de här bolagen behöver pengar snabbt, och då struntar de att ta tillvara på läckorna och bränner gasen i stället, för det finns ingen infrastruktur, säger Sasja Beslik.

Resultatet är stora utsläpp, helt utan samhällsnytta. Det enda bolaget som har fått plats i Nordeas fondportföljer är Southwestern Energy, eftersom banken betraktar bolagsledningen som mindre kortsiktig än konkurrenterna. Bland annat har bolagsledningen inrättat särskilda incitament för att få de anställda att ta större hänsyn till miljön.

– De var sunda. VD:n och hans närmsta medarbetare vill satsa på det här, de vill vara långsiktiga för de ser fördelar med det, men det kräver också att de är väldigt noggranna, säger Sasja Beslik.

Överlag, menar Sasja Beslik, borde dock naturgasen överlag ses som ett “transitbränsle” – en tillfällig lösning i väntan på storskaliga alternativ.

– Många av de här bolagen behöver pengar snabbt, och då struntar de att ta tillvara på läckorna och bränner gasen i stället, för det finns ingen infrastruktur, säger Sasja Beslik.
– Många av de här bolagen behöver pengar snabbt, och då struntar de att ta tillvara på läckorna och bränner gasen i stället, för det finns ingen infrastruktur, säger Sasja Beslik. Foto: Nordea

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons