Annons

Det är varje barns rätt att inte bli diskriminerad

Alltför många barn och unga i Sverige i dag upplever diskriminering och rasism. Det är regeringens ansvar att skapa förutsättningar för att vi som samhälle ska kunna leva upp till barnkonventionens krav. Men insatserna är för svaga och trenden har inte vänt, skriver Inger Ashing, Rädda Barnen.

Under strecket
Publicerad

Registreringen av barn är en kränkning som strider mot barnkonventionens artikel 2 om likabehandling och icke-diskriminering, skriver Inger Ashing. Bilden är från Roma kulturklass på Nytorpsskolan i Stockholm.

Foto: TOR JOHNSSONBild 1 av 1

Registreringen av barn är en kränkning som strider mot barnkonventionens artikel 2 om likabehandling och icke-diskriminering, skriver Inger Ashing. Bilden är från Roma kulturklass på Nytorpsskolan i Stockholm.

Foto: TOR JOHNSSONBild 1 av 1
Registreringen av barn är en kränkning som strider mot barnkonventionens artikel 2 om likabehandling och icke-diskriminering, skriver Inger Ashing. Bilden är från Roma kulturklass på Nytorpsskolan i Stockholm.
Registreringen av barn är en kränkning som strider mot barnkonventionens artikel 2 om likabehandling och icke-diskriminering, skriver Inger Ashing. Bilden är från Roma kulturklass på Nytorpsskolan i Stockholm. Foto: TOR JOHNSSON

Polisens registrering av romer är chockerande på många sätt. Den andas en svunnen tid när människor registrerades och förföljdes på grund av sin sexuella läggning, sin etnicitet, sina politiska åsikter eller sin tro. Och den är samtidigt en bekräftelse på den diskriminering och rasism som alltför många barn och unga i Sverige i dag upplever. En diskriminering som hotar den grundläggande tilliten till samhället och som leder till att unga människor begränsas i sin tro på sig själva och sin framtid.

Annons
Annons
Annons