Annons

”Det är svensk skogsnärings framtid ni sätter på spel”

För att säkra våra exportmarknader måste felsteget kring inven­teringen av nyckelbiotoper snarast åtgärdas. Vad skall inter­nationella kunder tro när Sverige­ för att spara 30 miljoner försöker gömma undan­ kunskap om våra sista mest värdefulla skogs­biotoper, frågar sig skogsbruksexperten Sten Nilsson.

Under strecket
Publicerad
Foto: David Magnusson

För svensk skogsnäring har den senaste tiden varit mycket dramatisk. Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl är i SvD den 11 januari mycket kritisk till den budget som M+KD drev igenom i riksdagen. Den var i princip en slakt av svensk skoglig naturvård. Jag delar kritiken men utifrån ett helt annat perspektiv. Budgeten beaktar inte marknadsperspektivet och vad internationella kunder förväntar sig av vårt land. Just nu ser det ut som att vi får en ny regering. I den sakpolitiska överenskommelse som gjorts mellan partierna hanteras skogsfrågorna betydligt mer seriöst. Men fortfarande saknas alla ansatser att se utanför den svenska ankdammen och man bortser från våra exportmarknaders krav.

Foto: David Magnusson Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons