Ledare

Benjamin Katzeff Silberstein:Det är politiken, inte ministern

Under strecket
Publicerad
Annons

Förra veckan bytte Sverige biståndsminister. Innan vi vet ordet av kommer också biståndspolitiken att helt behöva byta skepnad. Fattigdomen i världen minskar nämligen snabbare än någonsin, i alla delar av världen. År 2030 beräknar FN att över 80 procent av världens medelklass kommer att finnas i länder där fattigdomen tidigare varit utbredd. Samma år tror Världsbanken att den extrema fattigdomen nästintill kan vara helt utrotad, med undantag för några procent. Oavsett vad FN:s självförhärligande biståndsbyråkrater må hävda så är det knappast det globala biståndet som har skapat denna fantastiska utveckling. I stället är det sådant som ökad handel och bättre ekonomisk politik som ligger bakom.

De sista procenten i extrem fattigdom kommer förmodligen att främst leva i länder där krig och konflikter gör det omöjligt för någon ekonomisk utveckling att ta fart. Framåt 2030 kan biståndet koncentreras just till de sista länderna där den extrema fattigdomen fortfarande finns. Det är förmodligen vad som kommer att ske, när givarländer som Sverige ser att biståndet saknar relevans i länder som har tillräckliga resurser för att hantera sin egen fattigdom. I de allra fattigaste länderna kan biståndet gå till att direkt lindra mänskligt lidande, genom insatser för livsmedel, vatten, sjukvård och annat grundläggande stöd, som kan hjälpa dem som lever i allra svårast fattigdom.

Annons
Annons
Annons