Annons
X
Annons
X

”Det är något helt exceptionellt”

ÖB Sverker Göransons uttalande i SvD om Sveriges försvar kan vara ett brott mot rikets säkerhet. SvD:s säkerhetsreporter Mikael Holmström – som gjorde intervjun – svarar på fem frågor om granskningen av ÖB:s uttalanden i intervjun med honom.

ÖB Sverker Göransson.
ÖB Sverker Göransson. Foto: YVONNE ÅSELL

Vad ligger i begreppet ”brott mot rikets säkerhet” egentligen?

– Det är det som i vardagslag brukar kallas spioneri. I det här fallet gäller frågan om ÖB genom min intervju i Svenska Dagbladet oavsiktligt har röjt hemliga uppgifter som kan skada försvaret, eller som det står i lagtexten: ”kan medföra men för rikets försvar”. Brottsbalken 19 kap, 7 §. Brottet kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Men en sådan process förutsätter att det verkligen var hemliga uppgifter som skadat rikets försvar som kom fram i SvD-intervjun. Det måste i så fall fastställas i en så kallad menbedömning. Någon sådan har åklagaren uppenbarligen inte gjort.

Hur ovanligt är detta? Vilka följder skulle det kunna få om åklagare inledde en förundersökning mot Sveriges överbefälhavare?

Annons
X

– Att en ”spionåklagare” som Tomas Lindstrand på detta sätt går ut och antyder att högste chefen för rikets försvar avslöjat försvarshemligheter är något helt exceptionellt. Dessutom sker detta på bräckligt underlag, uppenbarligen har detta inte föregåtts av någon utredning av sakförhållandena. Om ÖB mot förmodan skulle åtalas skulle han säkerligen få en hjältestatus inom Försvarsmakten där hans popularitet ökat eftersom han talat ett klarspråk som många där välkomnar.

Andra överbefälhavare har öppet varnat om Sveriges försvarsförmåga, vad är speciellt med det här?

– Det kan man verkligen fråga sig. Jag minns att jag 1989 – när Sovjet fortfarande existerade – intervjuade ÖB Bengt Gustafsson som sade att försvaret då behövde tre veckors nådatid av förberedelser för att kunna slåss. Det intresserade ingen åklagare, och det var ändå under kalla kriget då det fanns ett krigshot och försvaret kunde mobilisera 850 000 man. ÖB Sverker Göranson har uttalat sig om vad försvaret kan klara av när den nya Insatsorganisationen på 50 000 man är fullt bemannad och övad år 2019. Denna byggs nu upp och där ingår spel och scenarier i en förberedande planering. Under flera år har Sverige inte haft en fungerande försvarsplanering alls, detta är ingen hemlighet. Försvarsplaneringen inleddes 2010 och är långt ifrån klar. Att Sverige inte klarar sitt försvar särskilt länge är uppenbart. Vad ÖB gjort är att han talat klartext och det irriterar säkert en och annan försvarspolitiker. Men är detta kriminellt?

Håller andra insatta med om bedömningen att Sverige bara kan göra riktigt motstånd i en vecka, eller är det ett sätt för försvaret att försöka skaffa sig större resurser?

– Det är klart att detta ingår i en pågående och alltmer intensiv försvarsdebatt inför riksdagsvalet 2014 och nästa försvarsbeslut som riksdagen ska fatta 2015. Men den debatten handlar inte om att bygga ut Sveriges försvar utan att dagens anslagsnivå från år 2015 inte räcker till att vidmakthålla det försvar som riksdagen beslutat om 2009. Krigsvetenskapsakademin ställde redan i våras frågan ”Kan Sverige försvaras?” Deras slutsats var bland annat att stridskrafterna ”är för få för att försvara viktiga områden inom landet tills militära resurser från andra länder anländer”. Det ÖB sagt är samma sak – fast genom intervjun i SvD blev detta tydligt för en större allmänhet och verkar ha väckt en av de längsta och bredaste försvarsdebatterna som Sverige haft sedan kalla krigets slut.

Testa dig i senaste veckornas nyhetsquiz

V40 | Vad misstänks partiledaren för? quiz.svd.se V 39 | Vad heter den omstridda boken? quiz.svd.se V 38 | Bäst betalda fotbollsspelaren? quiz.svd.se
Annons
Annons
X

ÖB Sverker Göransson.

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X