Annons

Johan Eriksson:Det är lättare att dö än att förlora sin identitet

I ”Olyckans ontologi” utforskar den franska filosofen Catherine Malabou det personliga traumats destruktiva kraft. 
I ”Olyckans ontologi” utforskar den franska filosofen Catherine Malabou det personliga traumats destruktiva kraft.  Foto: Tankekraft

Vi är oftast de personer vi vill och behöver vara, ändå är vår identitet ständigt utsatt för hotet om upplösning. Hur kommer det sig egentligen? I en ny långessä utforskar den franska filosofen Catherine Malabou den både svagaste och viktigaste punkten i oss själva.

Under strecket
Publicerad

Det finns något svårdefinierat men samtidigt intuitivt självklart i begreppen ”själv”, ”subjekt”, ”jag” eller ”person”. Trots att begreppen ofta används som synonymer är de inte alltid utbytbara. Dock innehåller de alla en väsentlig ingrediens förutan vilken de skulle förlora sin innebörd: den personliga identiteten. Ett själv, ett subjekt, ett jag eller en person är någon som väsentligen lever i en mer eller mindre uttrycklig och utvecklad upplevelse av vem han eller hon är. 

Ett tentativt och till synes självklart svar på frågan vad som ingår i den personliga identiteten är följande: det jag upplever definierar mig som person. Min nationella och professionella tillhörighet, eller min könstillhörighet, kan till exempel vara ingående delar av min personliga identitet, och är det ofta, men behöver inte vara det. Jag kan ju i biologisk mening vara man, men identifiera mig som kvinna. Eller jag kan jobba som banktjänsteman utan att uppleva att jag skulle förändras som person om jag i stället ändrade yrkesbana och utbildade mig till läkare. Även personlighetsdrag, som att vara blyg eller argsint, kan vara delar av min personliga identitet, och är det ofta, men, återigen, behöver inte vara det. Jag kan ju komma över min sociala blyghet utan att det nämnvärt förändrar min upplevelse av vem jag är. Samma sak med moraliska och estetiska värderingar: jag kan ju, åtminstone till stor del, ändra uppfattning om vad som är moraliskt rätt och fel, eller ändra musiksmak utan att nödvändigtvis behöva genomgå en identitetskris. 

Annons
Annons
Annons