Det är knäpptyst runt Ericsson just nu

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är som en cirkus där direktören just krävt största möjliga tystnad. Inte ett ljud kommer ut från Ericsson just nu.
Det får väl anses vara ett slags bedrift från ett företag som haft Make yourself heard (Se till att du blir hörd) som sin företagsslogan. Inte minst som tystnaden sägs vara orsakad av att ledningen bestämt sig för att be aktieägarna skjuta till ytter- ligare 30 miljarder kronor till bolaget.
Rädslan för att någon ska säga något felaktigt är stor. Det kan nämligen få den amerikanska finansmyndigheten SEC att reagera och därmed försena hela nyemissionen.
Fast tyst för alla är det nu inte. Vd Kurt Hellström och styrelseordföranden Michael Treschow turnerar runt för att träffa de stora institutionella ägarna i Sverige, övriga Europa och USA.

En del stora ägare diskuterar samtidigt hur det ska bli med Ericssons system med A- och B-aktier. I de samtalen är naturligtvis inte de 700 000 små aktieägarna med. De har heller inte fått veta speciellt mycket om varför de extra 30 miljarderna
behövs.
Så mycket klokare blir de heller inte av att läsa det första utkast till prospekt som Ericsson lämnat in till SEC. Där anges två motiv till emissionen.
Pengarna krävs för att stärka bolaget om telekommarknaden fortsätter att försämras. Men pengarna kan även behövas för att Ericsson ska kunna utnyttja konkurrenternas svaghet till att själv växa på mobilmarknaden.
Tills det kommer mer konkreta besked kan småaktieägarna fundera på hur oroliga de är för de hot Ericsson står inför. I rapporten till SEC finns den obligatoriska listan över alla tänkbara faror och den utvecklar sig i Ericssons fall till ett mobilvärldens skräckkabinett.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons