Annons

Det är inte tanken som räknas

Regeringen väljer att gynna en liten del av det civila samhället genom att vissa skatteavdrag för gåvor möjliggörs. Ideella organisationer med begränsad budget kommer nu att anpassa sin verksamhet för att få mer resurser. Det är en ekonomisk morot för att röra sig mer mot vissa av regeringen utpekade verksamheter, skriver Hanna Hallin på tankesmedjan Sektor 3.

Under strecket
Publicerad

Vid årsskiftet infördes för första gången möjligheten för oss medborgare att själva välja hur skattemedel ska fördelas till ideella organisationer. Ett skatteavdrag för gåvor till organisationer som arbetar med hjälpverksamhet eller stödjer forskning sägs vara ett första steg för att ge civila samhällets aktörer större frihet och ökade intäkter. Att fler ska ge mer är en god tanke.

Men när regeringen väljer att gynna en liten del av det civila samhället och en viss typ av engagemang är det inget litet första steg. Avdragsrätten som nu införs är i själva verket en ökad statlig styrning av ideella organisationer, genom att ge incitament till att förändra verksamheten och hur man organiserar sig.

Annons
Annons
Annons