Annons
X
Annons
X

”Det är för trångt i mitten”

SAMTAL MATS ODELL

Mats Odell är en av borgerlighetens tungviktare. Han har suttit i riksdagen sedan 1991 med avbrott för två sejourer som statsråd. Numera är han gruppledare för KD och ordförande i näringsutskottet.

Det är en aning kalt på väggarna i hans riksdagsrum, vilket visar sig bero på att företrädaren Stefan Attefalls tavlor ska bytas ut. Just Attefall tittar för övrigt in som hastigast under vårt möte, men det blir inte tillfälle till någon estetisk diskussion. I stället ber jag Odell att utöva samhällskritik.

Var har borgerligheten sitt viktigaste uppdrag?

Annons
X

Jag är glad över att vi har klarat krisen så väl. Nu ska vi fortsätta att värna vår ekonomiska styrka samtidigt som vi inser att välståndet ensamt långt ifrån alltid är nog. Det finns otäckt mycket psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige. Vi har redan förbättrat resurserna för barn- och ungdomspsykiatrin, där det blir extra orimligt med långa väntetider, och vi bör vara beredda att stärka verksamheten ytterligare. Men det handlar också om att tänka långsiktigt och göra vad man kan för att främja trygga och stabila hemförhållanden.

En del av uppdraget är politiskt – man kan till exempel göra det möjligt att ta ut dagar i föräldraförsäkringen när barnen är i tonåren och kanske har det jobbigt – men man måste också inse att politikens räckvidd är begränsad. Mycket kan bara ske i familjer och andra civila grupperingar, och där är det politikens roll att skapa förutsättningar för familjer och civilsamhälle att fungera.

Hur ser du då på familjepolitiken?

Det frustrerande i frågan om vårdnadsbidraget är att det inte bara är medlet utan själva målet som inte accepteras. Det blir blankt nej till allting som kan leda till att småbarnsföräldrar arbetar mindre och ägnar mer tid åt barnen. Jag är mycket positiv till att vi gör det mer lönsamt och attraktivt att arbeta, men barnperspektivet måste gå före arbetslinjen som här har gått för långt.

Och det civila samhället?

Det är utmärkt att vi kommer i gång med en liten avdragsrätt för gåvor till hjälpverksamhet, men vi ska naturligtvis gå vidare på den vägen. Staten är inte väl lämpad att välja vem som förtjänar ökat stöd, men när medborgarna fattar egna beslut och ger av egna pengar kan staten vara med och uppmuntra genom avdragsrätt.

Vi i Sverige bör intressera oss mer för vad David Cameron gör i Storbritannien. Han driver budgetansvaret hårt men är samtidigt starkt engagerad i debatten om familjens, äktenskapets och det civila samhällets betydelse. Han har formulerat mycket träffsäker kritik av Labour och hur de bara brydde sig om staten och individen och inte erkände betydelsen av familjer, vänkretsar och grannskap.

Jag kallar mig inte värdekonservativ själv, men jag har ingen beröringsskräck inför ordet.

Vad mer kan politiken göra för ett starkare civilsamhälle?

Jag tycker att sparande är en underskattad dygd. Ökat sparande går hand i hand med ökat personligt ansvarstagande. Här finns ett viktigt skäl till att vi bör fortsätta att sänka skattetrycket. Lägre total beskattning ger hushållen bättre möjligheter att skapa egna buffertar och bli mindre beroende av politiska beslut.

Lägre beskattning är också en viktig del av den företagarlinje som måste komplettera arbetslinjen för att vi ska klara globaliseringen och jobben. Vårt skattesystem måste inte vara helt kongruent med Jantelagen.

Jan Björklund säger att han gärna skulle se alla Globaliseringsrådets förslag bli verklighet direkt. Vad tycker du?

Jag säger alla utom ett. Jag vill inte avskaffa vårdnadsbidraget.

KD gick svagt i valet och går ännu svagare i opinionen. Hur vill du att partiet ska tackla det?

Vi är i ett politiskt formativt skede, och jag tycker att vi ska ta konsekvenserna av vår syn på familj och företagande och vara modiga och tydliga. Det är partier som M och MP som står för en linje och driver den som det går bra för. Det är för trångt i mitten.Där finns inget utrymme.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X