Annons

Carl Rudbeck:Det är fint men inte så praktiskt med bildning

Francesco Petrarca (1304–74) och Niccolò Machiavelli (1469–1527) speglar olika sidor av renässanshumanismens ideal.
Francesco Petrarca (1304–74) och Niccolò Machiavelli (1469–1527) speglar olika sidor av renässanshumanismens ideal. Foto: TT

Renässanshumanisterna odlade idén om behovet av en bildad medelklass för att forma en lyckad stat. Men en av dem värderade tvärtom dådkraft och mod högre – inte minst hos politiker. En ny bok redogör insiktsfullt för hur dessa motstridiga ideal uppstod och kom att utvecklas över tid.

Under strecket
Publicerad

Vad behöver ett land mest? Goda lagar eller goda människor? De politiska filosoferna har under de senaste århundradena vanligen föredragit goda lagar eftersom goda människor är så sällsynta. Utan strikta lagar hotar människas liv att bli – enligt Thomas Hobbes ofta citerade ord – solitary, poor, nasty, brutish, and short – ensamt, fattigt, elakartad, brutalt och kort. Med kloka och åtlydda lagar kan en stat styras av demoner. I det långa loppet skulle det alltså vara säkrare att sätta sin tillit till lagar, inte till människor eftersom människor, som Machiavelli påpekade, ofta är både fega och onda.

Författaren till ”Fursten” har ofta framställts som typisk för renässanshumanismen – den tid då, sägs det, människan kastade av sig det kristna oket och blev herre över sitt eget öde. I själva verket var Machiavelli inte alls typisk för sin tid. Det är en av de lärdomar man kan dra av James Hankins imponerande bok ”Virtue politics. Soulcraft and statecraft in renaissance Italy” (Harvard University Press) som lika utförligt som lärt beskriver renässansens tankar om olika statsskick från början av 1300-talet till början av 1500-talet, alltså från Petrarca till Machiavelli.

Annons
Annons
Annons