”Det är fel att bygga ut lärarhögskolan”

Regeringen har aviserat att de vill bygga ut lärarutbildningarna med 9000 platser. Detta trots att kvaliteten är undermålig redan i dagsläget. Det är fel väg att gå, när det gäller att värna ett attraktivt läraryrke, skriver Bo Jansson och Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund.

Under strecket
Publicerad
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons

Det saknas lärare ute i skolorna. Allt fler kommuner har svårt att rekrytera utbildade lärare. Det stora antalet nyanlända elever accelererar behovet av att få tag på lärarna som saknas. För att lösa lärarbristen har regeringen bland annat aviserat att lärarutbildningarna ska byggas ut. Det är fel väg att gå. Enligt Skolverket finns det 50 000 utbildade lärare som har lämnat klassrummen. Regeringens prioritet borde istället vara att se till att erfarna lärare vill stanna kvar i yrket snarare än att fly skolan.

Regeringen har aviserat att de vill bygga ut lärarutbildningarna med 9000 platser. Detta trots att kvaliteten är undermålig redan i dagsläget. Över hälften av lärarstudenterna får mindre än åtta timmars undervisningstid i veckan, samtidigt som det ska vara en heltidsutbildning. Söktrycket är dessutom lågt. På 1980-talet gick det i genomsnitt tio sökande per plats, i dag är det inte ovanligt att platser står tomma.

Annons
Annons
Annons