”Det är extremt stor brandrisk”

Varmt och soligt och grillen plockas fram.

Men se upp – brandrisken är för tillfället mycket stor.

– Man ska verkligen vara försiktig nu, säger Anneli Bodin vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under strecket
Publicerad
Annons

En titt på brandriskkartorna visar att det för tillfället är mycket torrt i markerna och att skogsbrandrisken på många platser är extremt hög. SMHI och Myndigheten för samhällsskydd (MSB) varnar för att det är ”extremt stor brandrisk” längs kustbandet från Skåne upp till Norrtälje samt på på Gotland och Öland.

Man har utfärdat en 5E-varning, den högsta på skalan. Varningen förekommer ofta i samband med långvarig torka och brandförhållandena kan vara ”exceptionellt svåra”. Bränderna som uppstår blir ofta häftiga och får en snabb utveckling. Vid 5E-varning ska man vara mycket försiktig med eldning. I många kommuner innebär E-varning eldningsförbud. Samtidigt är även spridningsrisken mycket hög.

Annons
Annons
Annons