Annons
X
Annons
X

”Det är ett systemfel med slit-och-släng”

I dag byts mängder med hållbara fönster ut helt i onödan och branschen använder missvisande reklam för att förmå husägare att byta sina fönster trots att de befintliga ofta är det bästa valet, både för miljön och den privata ekonomin, skriver Beatrice Sundberg och Stephan Fickler i en slutreplik.

Före och efter – exempel på renovering av fönster som slentrianmässigt annars skulle ha byts ut. Genom LE-glas i innerbågen har fönstrets U-värde förbättrats från 3,0 till 1,7 och kallraset har försvunnit, allt till en kostnad av totalt 12 000 kronor.
Före och efter – exempel på renovering av fönster som slentrianmässigt annars skulle ha byts ut. Genom LE-glas i innerbågen har fönstrets U-värde förbättrats från 3,0 till 1,7 och kallraset har försvunnit, allt till en kostnad av totalt 12 000 kronor. Foto: Sven Sillén

SLUTREPLIK | BYGGNADSVÅRD

Beatrice K Henriksson, vd för en av Sveriges ledande fönstertillverkare, anklagar i sin replik den 8 mars Byggnadsvårdsföreningen och Naturskyddsföreningen för att ogrundat och ohederligt misstänkliggöra en hel bransch i vår artikel ”Felaktig reklam om värdet att byta fönster” i SvD den 4 mars.

Syftet med artikeln var att uppmärksamma konsumenter och producenter på de negativa konsekvenserna av onödiga fönsterbyten för miljön – både kultur- och naturmiljön. Det handlar om ett systemfel med slit-och-släng, inte om enskilda företag och produkter. Om Beatrice K Henriksson anser att vår artikel är ogrundad så har hon inte kännedom om de klimathot som samhället står inför. I dag byts mängder med hållbara fönster ut helt i onödan och fönsterbytarbranschen använder missvisande reklam för att förmå hus- och fastighetsägare att byta sina fönster trots att de befintliga ofta är det bästa valet, både för miljön och den privata ekonomin. Vem som i detta sammanhang är ohederlig får läsaren avgöra.

Självklart finns det undantag. Vissa fönster, främst från 1960-talet och framåt tillverkades av snabbvuxet virke och även i övrigt med sämre kvalitet. I dessa fall kan det bästa alternativet vara att byta till nya träfönster med samma utseende men av hög kvalitet vilket även vore det bästa alternativet för nyproducerade hus. Men som vi också skriver har många av dessa träfönster fönsterglaskassetter som har en begränsad livslängd. I praktiken blir även många av den typen av fönster utbytta i sin helhet när glaskassetterna har tjänat ut. Garantitiden för glaskassetterna är normalt endast tio år.

Annons
X

Beatrice K Henriksson företräder även företag som säljer aluminiumfönster som marknadsförs som ”underhållsfritt”. Dessa väljer hon att inte ta upp i sin replik, kanske för att de faller under gruppen som måste bytas med jämna mellanrum och därmed inte går att räkna hem privatekonomiskt. Dessutom är aluminium en miljöbov. Det är väldigt energikrävande att tillverka och bidrar därmed till klimatuppvärmningen. I detta sammanhang tål det att påminna om den ekologiska katastrofen i västra Ungern 2010 när en miljon kubikmeter giftigt aluminiumslam läckte ut från en aluminiumfabrik.

En ansvarsfull utveckling vore att träfönstertillverkare, till exempel de som Beatrice K Henriksson företräder, med sin stora erfarenhet skulle erbjuda kunderna fönsterrenovering som alternativ till byte.

Beatrice Sundberg

ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Stephan Fickler

verksamhetsledare, Svenska byggnadsvårdsföreningen

Annons
Annons
X

Före och efter – exempel på renovering av fönster som slentrianmässigt annars skulle ha byts ut. Genom LE-glas i innerbågen har fönstrets U-värde förbättrats från 3,0 till 1,7 och kallraset har försvunnit, allt till en kostnad av totalt 12 000 kronor.

Foto: Sven Sillén Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X