”Det är ett systemfel med slit-och-släng”

I dag byts mängder med hållbara fönster ut helt i onödan och branschen använder missvisande reklam för att förmå husägare att byta sina fönster trots att de befintliga ofta är det bästa valet, både för miljön och den privata ekonomin, skriver Beatrice Sundberg och Stephan Fickler i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Före och efter – exempel på renovering av fönster som slentrianmässigt annars skulle ha byts ut. Genom LE-glas i innerbågen har fönstrets U-värde förbättrats från 3,0 till 1,7 och kallraset har försvunnit, allt till en kostnad av totalt 12 000 kronor.

Foto: Sven Sillén
Annons

Beatrice K Henriksson, vd för en av Sveriges ledande fönstertillverkare, anklagar i sin replik den 8 mars Byggnadsvårdsföreningen och Naturskyddsföreningen för att ogrundat och ohederligt misstänkliggöra en hel bransch i vår artikel ”Felaktig reklam om värdet att byta fönster” i SvD den 4 mars.

Syftet med artikeln var att uppmärksamma konsumenter och producenter på de negativa konsekvenserna av onödiga fönsterbyten för miljön – både kultur- och naturmiljön. Det handlar om ett systemfel med slit-och-släng, inte om enskilda företag och produkter. Om Beatrice K Henriksson anser att vår artikel är ogrundad så har hon inte kännedom om de klimathot som samhället står inför. I dag byts mängder med hållbara fönster ut helt i onödan och fönsterbytarbranschen använder missvisande reklam för att förmå hus- och fastighetsägare att byta sina fönster trots att de befintliga ofta är det bästa valet, både för miljön och den privata ekonomin. Vem som i detta sammanhang är ohederlig får läsaren avgöra.

Annons
Annons
Annons