X
Annons
X

Torgny Hinnemo: Det är enklare att säga Roffe

När Sovjetunionen för snart 13 år sedan upphörde att existera ställdes stora förväntningar på att de 15 nya staterna skulle omorganiseras under ordnade former. Välfärd och demokrati har dock inte spirat så snabbt som många hoppats. Kanske kan det öka vår förståelse för hur krävande det är att reformera ett helt samhälle om vi tittar på hur vi själva hanterat bara en enda liten detalj i spåren av omvälvningarna i det forna Sovjetunionen. Vi har satt nya svenska namn på länder och städer men under inflytande av motstridiga principer som olika förespråkare ofta försvarat med hetta.

Modersmålet är en angelägenhet som engagerar de flesta människor och många försvarar den namnform som de lärde känna först med samma inlevelse som sin barnatro. Därför är det en ödets ironi att detta engagemang leder till språkförbistring eftersom vi utsätts för olika sorters språklig påverkan inom skilda sfärer i samhället.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X