Annons

”Det är en skam att vården inte är rättvis”

Dödligheten i cancer är större för den som har en låg utbildning. Enligt lagen är vi alla lika i sjukvården, men granskningar visar det att det inte stämmer. Rätten till god vård för oss alla förtjänar en grundläggande systemdebatt, skriver Lina Nordquist (L), sjukvårdsregionråd i Uppsala.

Under strecket
Publicerad

Lina Nordquist

Foto: Pressbild, Bertil Ericson / TTBild 1 av 1

Lina Nordquist

Foto: Pressbild, Bertil Ericson / TTBild 1 av 1
Lina Nordquist
Lina Nordquist Foto: Pressbild, Bertil Ericson / TT

DEBATT | JÄMLIK SJUKVÅRD

Dödligheten i cancer är 35-40 procent högre för cancerpatienter med låg utbildning.

Ja, du läste rätt. Enligt lagen är vi alla lika i sjukvården, men fakta håller inte med. I verkligheten spelar vår adress, titel och bankkonto roll för om vi lever eller dör.

Det är ingen nyhet att socioekonomi påverkar vår hälsa. I samhällsgrupper där högt blodtryck och diabetes är vanligare förkortar de våra liv, och det gör även rökning, fetma och hög alkoholkonsumtion. Regering och myndigheter måste se dessa samband och hantera socioekonomi som den avgörande riskfaktor det är. Men ojämlikheten slutar inte med hur ofta vi blir sjuka: människor med hög utbildning får också bättre sjukvård.

Risken att drabbas av cancer är ungefär lika stor, oavsett vilka vi är, varifrån vi kommer eller hur många nollor vi har på våra kontoutdrag. Ändå är dödligheten större för den människa som har en låg utbildning. Detta är en djup orättvisa, men nästintill osynlig för många.

Annons
Annons

Cancerfonden presenterade i dagarna hur många lågutbildade cancerpatienter som skulle ha överlevt, om dödligheten hade varit lika låg för dem som för högutbildade. Studien visade att 2900 människor i Sverige dör i onödan. Åtta människor dör alltså varje dag i cancer, för att de har fel utbildning och bakgrund.

Jag letar i medicinska databaser och blir mörkrädd. Män med hög utbildning får oftare skelettundersökning när de har prostatacancer. När sjukvården misstänker en lungcancerdiagnos tar det längre tid att fastställa diagnosen om kvinnan har låg utbildning. Av 3370 patienter med småcellig lungcancer löpte högutbildade kvinnor lägre risk att dö tidigt i sin sjukdom, trots att patientgrupperna inte skiljde sig åt när de först fick sin diagnos (Thorax 2010 65: 327-333).

Och orättvisan stannar inte vid cancer. När en forskargrupp undersökte 20882 patienter med osteoartrit i höften visade det sig att chansen var större att få en höftprotes för den patient som hade hög utbildning,  och socioekonomisk status (Acta Orthop. 2016 87(3):245-51).

När en annan forskargrupp undersökte samtliga 76 sjukhus i Sverige som tar emot patienter efter akut stroke, visade svenska strokeregistret Riks-Stroke att låg inkomst och enbart högstadieutbildning ökade risken för att inte överleva det följande året (Int J Stroke. 2014 9(4):429-36).

Högutbildade får snabbare tillgång till nya läkemedel, visar en svensk studie av över 600000 människor (Eur J Clin Pharmacol 2008; 64:1215–1222). Lågutbildade får alltså äldre läkemedel och även recept på läkemedel med fler biverkningar (Acta Psychiatr Scand 2015; 132:20–28).

Annons
Annons

Vården, vårt gemensamma skydd. Den är alltså orättvis. 

Och det stannar inte vid utbildning. Äldre män med prostatacancer verkar ha sämre tillgång till diagnos och botande behandling (Ann Oncol. 2017 Nov 17). Av 8326 män döende i prostatacancer var chansen större att få god palliativ vård om mannen var yngre eller hade nära släktingar. Äldre och ensamma fick sämre smärtlindring inför döden (Eur J Cancer.2017 Dec 4;88:101-108). Fakta gör mig gråtfärdig.

Vet då läkare och sjuksköterskor allt detta? Vissa säkert, men inte alla. Däremot är jag övertygad om att de absolut flesta, om de väl fick veta, skulle ge mycket för att få vara säkra på att detta ofattbara upphör. Vi måste bygga upp kunskap, patientstöd, vårdförlopp och strukturer som motverkar orättvisan. Denna kunskap måste ingå i ALLA vårdutbildningar, stat och regioner/landsting måste upprätta handlingsplaner och sätta upp mätbara mål för orättvisorna ska minskas. För om något område verkligen förtjänar en grundläggande systemdebatt, då är det sjukvården och rätten till god vård för oss alla.

Frihet och möjligheter borde prägla varje människas liv, vem hon än är, varifrån hon än kommer, och vare sig hon är frisk eller sjuk. Det är en skam att vi inte kan säga att det är så idag – vi behöver lägga ned vår själ i att ta oss dit.

Lina Nordquist (L)
docent i fysiologi, sjukvårdsregionråd, förstanamn riksdagslistan Uppsala,
vice gruppledare SKL:s liberala grupp

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons