Hela denna artikel är en annons

Ska sålla fram mest gynnsamma bolagen

Syftet med fonden är att sålla fram bolag som alla har det gemensamt att affären gynnas av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det gör underlaget begränsat till omkring 900 bolag, där fondens utgångspunkt är att ligga fullt investerad i mellan 40 och 60 innehav.

Filosofin bakom fonden, menar Sørensen, är att drivkrafterna nu är större än någonsin. En aspekt är att allmänhetens intresse för miljöfrågor är mer påtagligt, vilket sätter press på politikerna.

Foto: Nordea Bild 1 av 1

Filosofin bakom fonden, menar Sørensen, är att drivkrafterna nu är större än någonsin. En aspekt är att allmänhetens intresse för miljöfrågor är mer påtagligt, vilket sätter press på politikerna.

Foto: Nordea Bild 1 av 1
Filosofin bakom fonden, menar Sørensen, är att drivkrafterna nu är större än någonsin. En aspekt är att allmänhetens intresse för miljöfrågor är mer påtagligt, vilket sätter press på politikerna.
Filosofin bakom fonden, menar Sørensen, är att drivkrafterna nu är större än någonsin. En aspekt är att allmänhetens intresse för miljöfrågor är mer påtagligt, vilket sätter press på politikerna. Foto: Nordea

Med fokus på bland annat energi och miljöskydd ska Nordeas Klimatfond ta rygg på omställningen till ett mer hållbart samhälle.
– Grunden i det här är att det är ekonomiskt vettigt, säger portföljförvaltaren Thomas Sørensen.

Filosofin bakom fonden, menar Sørensen, är att drivkrafterna nu är större än någonsin. En aspekt är att allmänhetens intresse för miljöfrågor är mer påtagligt, vilket sätter press på politikerna.

En annan är tillgången till nya teknologier, som skapar incitament att hushålla med resurser. Dessutom, menar Sørensen, är det en verklighet som inte riktigt har sjunkit in i finansbranschen, vilket skapar möjligheter. Förvaltarkollegan Henning Padberg håller med.

– Vi närmar oss hela fråga nedifrån och upp, och ofta noterar vi att marknaden inte riktigt förstår de långsiktiga drivkrafterna inom klimat- och miljöområdet, säger Padberg.

Tidshorisont på mellan tre och fem år

Syftet med fonden är att sålla fram bolag som alla har det gemensamt att affären gynnas av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det gör underlaget begränsat till omkring 900 bolag, där fondens utgångspunkt är att ligga fullt investerad i mellan 40 och 60 innehav.

Tyngdpunkten, för tillfället, ligger på bolag verksamma inom energieffektivisering och transporter, med den amerikanska biltillverkaren Tesla som ett av flera namnkunniga innehav.

Även om bolagen alla är en del av en långsiktig global trend mot mer hållbara affärsmodeller, kvarstår utmaningen att hela tiden vaska fram de bolag som har störts potential för stunden. Med det förhållningssättet i grunden kan spararen räkna med en tidshorisont på mellan tre och fem år.

– Det spännande är att vi har en väldigt bred bas, med företag som tillhandahåller lösningar för en lång rad tillämpningar. Och poängen är att de här idéerna är ekonomiskt vettiga, till skillnad från för 20 år sedan, säger Thomas Sørensen.

Läs mer om Nordeas Klimatfond som investerar i klimatfrågans lösningar.

Nordea Klimatfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons