Annons
Kalvmärkningshagen i Boarkka, Padjelanta nationalpark, kl. 23:20
Kalvmärkningshagen i Boarkka, Padjelanta nationalpark, kl. 23:20 Foto: Emma-Sofia Olsson

”Det är de här nätterna man jobbar för hela året”

Kalvmärkningen i juli är en stor familjehögtid för de renägande samerna. I skenet av midnattssolen arbetar man i nätternas svalka med att lokalisera sina renar, som här i Jåhkågasska sameby natten den 11 juli 2018. Platsen är Boarkka i Padjelanta nationalpark två mil från norska gränsen i Norrbotten.

Publicerad

Samerna kallas ibland för de åtta årstidernas folk. Höstvintern kommer med höstsamling, vinter med bete i vinterland och på vårvintern är det dags för vårflytt. Sedan kommer våren då kalvarna föds, försommaren när de växer på sig och sedan är det dags för kalvmärkning.

Det är först nu man ser hur vintern gått och hur hårt rovdjuren fått farit fram med renhjorden. Efter kalvmärkningen kommer höstsommarens bete innan höstens sarvslakt. Hanrenen kallas för sarv eller tjur, är djuret kastrerat kallas han härk, honrenen heter vaja, -ko eller simla.

”Blir Kallakgruvan verklighet är det en katastrof, då vet jag inte om vi kan fortsätta”, säger John-Mathis Länta, Blir den stora järnmalmsgruvan verklighet kommer den att ligga i samebyns smalaste passage och hindra renarna.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 1 av 10

”De flesta har jobb vid sidan om renskötseln för att klara sig ekonomiskt”, säger Ylva Maria Pavval från Tuorpon sameby.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 2 av 10

Johan Blind från Tuorpon sameby tycker om kalvmärkningens sammanhållning. ”Det är väldigt socialt och man träffar mycket folk.”

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 3 av 10

Tältlägret och kalvmärkningshagen i Boarkka, klockan 20.29.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 4 av 10

AnnaKarin Länta från Jåhkågasska sameby.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 5 av 10

Klockan har passerat 02.30 och solen reser sig makligt glödande bakom fjällmassivet bakom Simon Gunnare från Tuorpon sameby. Oftast använder man snaror som sitter på stavar i stället för lasson på kalvmärkningen för att inte skrämma upp kalvarna i onödan.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 6 av 10

Kalvmärkningshagen i Boarkka i gryningstimmarna.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 7 av 10

Lena Viltok från Jåhkågasska sameby pratar även hon om att föra vidare det samiska arvet till en ny generation. – ”Vi ger vår son det här livet, starka band till renarna och till platsen. Då kan han välja det om han vill. ”

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 8 av 10

Vid regnbågens slut står Marcus Sjaggo från Jåhkågasska sameby.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 9 av 10

Erik Harnesk från Tuorpon sameby lutar sig mot sin snara.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 10 av 10