”Det är dags för lite evighet i politiken”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Moderaterna har påbörjat arbetet med ett nytt idéprogram. Ulf Kristersson är idépolitikern som oftare får frågor om spelet än om innehållet. I ledarintervjun ger han exempel på både och.

Under strecket
Publicerad
Annons

Moderaterna vill ändra energiöverenskommelsen. Varför?
– För att kärnkraften behövs. Dels för att Sverige går mot en långt driven elektrifiering. Man pratar om eldrivna bilar och om eldriven industri istället för fossildriven. Då behövs mycket mer el. Sverige har haft tillgång till en stor andel miljövänlig el, som vattenkraft och kärnkraft. Den energiöverenskommelse som finns nu har en otydlighet. Den kan tolkas som att kärnkraften ska fasas ut efter 2040 och det vore ett stort misstag. Det är bra med en överenskommelse, men den måste ha rätt innehåll, och kärnkraftens långsiktiga framtid måste säkras.
Det kan egentligen vara ganska enkelt att uppdatera överenskommelsen. Just nu står det att 100 procent ska vara förnybar energi, när det borde stå 100 procent fossilfri energi. Det är den egentliga haken. Långsiktighet är bra, men den måste användas till något också!
Det paradoxala är att om vi skulle fasa ut vår kärnkraft skulle vi bli beroende av mindre ren el. Eller av import från Ryssland till exempel. Eller ironiskt nog behöva importera kärnkraftsel från Finland. Det finns en dubbelmoral i detta, tycker jag.

Annons
Annons
Annons