Annons

Det är bråttom med en ny rovdjurspolitik

Foto: LARS PEHRSON
Under strecket
Publicerad

Bert-Ove Lindström och Krister Persson, båda aktiva inom Svenska rovdjursföreningen, svarade på
SvD Brännpunkt 21/2 både arrogant och vilseledande med anledning av nödropet angående rovdjurssituationen i renbetesområdet från bland andra ordföranden i landets samtliga samebyar (
Brännpunkt 18/2). Antydan om att det eventuellt är Viltförvaltningsdelegationernas talan man framför är falsk flagg. Det enda man kan hålla med om är rubriken att ”rennäringens kris inte är vargens fel” – det är den samlade predationen av alla rovdjur som är orsaken till krisen. Där lo är i särklass störst följt av järv och björn. Visst är rennäringen pressad av annat också, och det gör rovdjurstrycket i själva verket ännu svårare att klara.

Huvudtesen i författarnas inlägg är att rovdjuren ingalunda är något problem i renskötseln utan antalet renägare. Man undrar om inte författarna rejält underskattat allmänhetens förståelse med en sådan naiv argumentation.

Annons
Annons
Annons