Annons
X
Annons
X

Det är bra att även lärarna utvärderas

REPLIK LÄRARBETYG

Att vara lärare måste vara ett av de svåraste yrken som finns. Det är också ett yrke som traditionellt har varit mycket ensamt.Den klassiska bilden av läraryrket består av läraren som står ensam framför klassen och genomför sin undervisning. En bild som under senare år alltmera har ersatts av lärarlag, kollegialt samarbete, modern coaching och utvärdering.

Det är bra att lärare och undervisning hämtas ut från slutna rum, moderniseras och blir mera av ett lagarbete. Därför är det logiskt och följdriktigt att lärare även börjar utvärderas. Försöket med utvärdering av lärarnas arbete i Malmö genom att fråga eleverna i enkäter är bara att välkomna, under två förutsättningar.

Lika lite som ett betyg kan berätta allt vad en elev kan eller behöver utveckla, lika lite kan ett elevbetyg berätta särskilt mycket om läraren.

Annons
X

Det får inte vara frågan om betyg utan om utvärdering.

Och de som har fördjupat sig i‑försöket i‑Malmö vet att det handlar om utvärdering, inte betyg.

Denna utvärdering av lärarna får inte ske med koppling till lönesättningen. Det är inte elevernas uppgift att sätta lärarnas löner. Det är skolledarnas och skolhuvudmännens uppgift att sätta löner utifrån en helhetsbild av den anställdes prestation och erfarenhet. Att blanda ihop löner med utvärdering som Sollentuna kommun nu gjort flertalet gånger är ytterst olyckligt och direkt oprofessionellt.

Vi behöver i Sverige mera av kvalitativ utvärdering av arbetet i‑skolan. Eleverna har hitintills varit nästan helt osynliga i detta arbete. Därför är det glädjande att de nu börjar ta plats i denna debatt. Men när man blandar ihop korten så som Moderaterna gör i Sollentuna när de ger eleverna en lönesättande roll förstör man, medvetet eller omedvetet, den viktiga roll som eleverna kan komma att få i utvärderingen av undervisningskvaliteten i Sverige. Det är oansvarigt. Både gentemot lärare, elever och skolans framtid.

MATS PERTOFT

lärare, skolpolitisk talesperson och riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X