Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Det är bara att plocka för sig i tyskt byggdamm

Löfven talade om det i sitt sommartal. Annika Lundius (Svenskt Näringsliv) och Ingela Edlund (LO) skrev om det på Brännpunkt (
24/8) och från Stadshuset i Stockholm kommer regelbundet käcka utspel i samma ämne.

Alla har fattat att bostäder är en het fråga och den som tydligast uttrycker oro och insikt vinner.

Det blir mycket ”Såhär kan vi inte ha det” och ”Nu får det vara nog”. Ett par ”Fatta beslut om tusentals nya lägenheter nu”, har också kommit från plantänkarhåll.

Annons
X

Få föreslår hur den starka efterfrågan ska leda till ett matchande utbud, för att tala om det grundläggande problemet.

Vid sidan av de hämmande hyresregleringarna finns ytterligare hinder för att bostadsmarknaden ska fungera. Kommunala planprocesser och långa handläggningstider för överklaganden är särdeles besvärliga och tidsödande.

För den bostadspolitiker som söker ett smart förslag bortom krav på miljardsatsningar är lyckan gjord. Det finns ett betydligt enklare sätt att planera och processa byggandet på än det tajt reglerade svenska.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I Sverige kan perioden mellan idé och färdigt hus vara tio år lång. I Tyskland tar motsvarande process ofta inte mer än två år. Förklaringen ligger i något som kallas paragraf 34. Den innebär att det inte krävs detaljplaner för nybyggen i tätorter, bygglov kan sökas direkt. Istället finns krav på att bygga i harmoni med den befintliga miljön.

  När Berlinmuren föll visade sig fattigdomen och bristerna i planekonomins spår. Bostadsbristen i det forna DDR var akut och tiderna för detaljplane- och överklagandeprocesserna var orimligt långa och kostsamma.

  För att komma i gång med och genomföra byggandet slopade man krav på detaljplaner och dessutom begränsades tiden för överklaganden. Det gjorde skillnad.

  Inledningsvis var paragraf 34 ett lyckat undantag men idag gäller det i hela Tyskland.

  I Sverige ligger några block av den mentala Berlinmuren ännu kvar i bostadspolitikens sfär. Även här har vi behov av kortare ledtider och mycket finns att spara i de orimligt långa planprocesserna.

  Konkret underlag för politiska beslut finns att hämta i det som en gång var en överreglerad byggmarknad i DDR. Det är bara att plocka för sig.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X