Annons

”Det är alltid kvinnan som drabbas”

De polygama familjerna i Sverige finns, men ingen vet hur många de är. –Jag känner till flera stycken på rak arm, säger 24-åriga Evin, vars pappa lever med två fruar i Skåne.

Under strecket
Publicerad

När Evins familj sökte asyl i Sverige godtogs pappans båda hustrur som familjemedlemmar, trots Migrationsverkets regel att enbart en fru kan ”räknas in” i varje familj.

Ett okänt antal polygama äktenskap finns registrerade i den svenska folkbokföringen. Med nuvarande datasystem går det inte att få fram hur många de är.

Det finns också familjer som lever polygamt utan att det syns i några papper. 24-åriga Evins familj är en av dem. Hennes pappa har levt med två fruar i Sverige sedan ankomsten 1998. Den ena kvinnan är han gift med. Den andra är officiellt hans sambo, men i religiös bemärkelse är hon hans hustru.

Annons
Annons
Annons