X
Annons
X

Dessa får kulturpengar 2003

Regionala och lokala musikinstitutioner
Musica Vitae, 2 468 665
Norrköpings Symfoniorkester, 17 354 303
Göteborgs Symfoniker, 26 412 613
Svenska Kammarorkestern, 6 970 335
GöteborgsMusiken, 5 600 827
Uppsala Kammarorkester, 3 132 406
Gävle Symfoniorkester, 12 589 869
Camerata Roman, 3 751 000
Sundsvalls Kammarorkester, 3 769 346
Jönköpings Sinfonietta, 1 728 096
Västerås Sinfonietta, 3 368 357
Norrbottens Kammarorkester, 1 777 022
DalaSinfoniettan, 2 151 178

Regional musikverksamhet
Landstinget i Örebro län, 10 263 920
Västerbottens läns landsting, 20 120 329
Landstinget i Uppsala län, 10 670 100
Östergötlands läns landsting, 8 371 910
Landstinget i Kronobergs län, 10 259 081
Landstinget i Blekinge, 7 813 944
Västra Götalandsregionen, 25 869 635
Stockholms läns landsting, 4 210 000
Landstinget i Hallands län, 8 604 018
Landstinget i Dalarna, 10 431 163
Södermanlands läns landsting, 10 945 305
Landstinget i Västernorrland, 11 097 351
Jämtlands läns landsting, 10 318 411
Region Kalmar, 5 850 000
Gotlands kommun, 9 495 000
Gävleborgs läns landsting, 5 554 860
Norrbottens läns landsting, 11 375 706
Värmlands läns landsting, 15 142 611
Västmanlands läns landsting, 9 023 163
Landstinget i Jönköpings län, 9 960 942
Totalt 215 377 449

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X