Recension

LustDesillusion med dörren på glänt

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är förstås helt naturligt att paradoxernas mästare Claes Andersson har skrivit en diktsamling om döden med titeln Lust. Författaren skulle i och för sig med rätta kunna påpeka att om man skriver om döden handlar det i grunden om det lustfyllda livet, liksom tvärtom i allehanda invecklade mönster. Paradoxerna finns inbyggda i tillvaron.

Utgångspunkt är erfarenheten av åldrandet och den alltmer krympande tiden. Som oftast hos Andersson staplas de mer eller mindre motsägelsefulla satserna på varann till kataloger med lösa fogar mellan smådelarna; ibland är det rentav så att enstaka fraser eller strofer gott kunde stå som egna tillspetsade kortdikter, till exempel: ”När man har varit nära gränsen några gånger / känns inte tanken på utplåningen längre lockande / Vi vet inte vad vi har men vi vet vad vi får”.

Annons
Annons
Annons