Designdialog över Östersjön

Under strecket
Publicerad
Annons

Helsingfors "Inrätta en svensk-finsk akademi för industridesign, med företagsledare och designers - ett round table där de olika kategorierna kan mötas". Förslaget lanserades gemensamt av rektorerna för Konstindustriella högskolan i Helsingfors och finska bergsrådet Krister Ahlström och avgående Electrolux- chefen Michael Treschow.
Akademien behövs för att fördjupa kunskaper om designprocessen inom alla led.
Gemensamt framträdde de två sistnämnda som debattledare på gårdagens seminarium "Dialog om industri & design" som den ambassadören Ulf Hjertonsson bjudit in till på svenska ambassaden i Helsingfors.

Fler intressenter än ambassadens "barocksal" tålde deltog i en livlig debatt om profilering i den globala konkurrensekonomin som inleddes av finska kulturministern Suvi Lindén och handelsminister Leif Pagrotsky.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons