Den virile makedoniern bröt mot grekisk sedvänja

Under strecket
Publicerad
Annons

Mäns kärlek till män under antiken är ett viktigt och mångfacetterat fenomen som ofta, särskilt vad gäller den sexuella sidan av manliga samkönade relationer, debatterats, idealiserats och på ett eller annat sätt missförståtts. Två nya Hollywoodfilmer har på sistone aktualiserat temat: Wolfgang Petersens ”Troja” och Oliver Stones ”Alexander”. ”Troja”, har man menat, tonar i alltför hög grad ner den homoerotiska sidan av relationen mellan hjältarna Akilles och Patroklos. Alexander den store framställs däremot entydigt som bisexuell med preferens för vackra män som barndomsvännen Hefaistion och den persiske eunucken Bagoas.
Skildringen av Alexander som bi- eller homosexuell har lett till protester i Grekland (se SvD 4/12) och till diskussion på internet. Regissören Stone, å sin sida, har till försvar för sitt Alexanderporträtt anfört att begrepp som homo- och bisexualitet inte existerade på Alexanders tid - då ansågs erotik/vänskap mellan män som den högsta formen av kärlek.

För oss nutidsmänniskor är
det svårt att rätt förstå antika sexuella attityder, vilka tämligen radikalt avvek från våra egna. Värderingar och sedvänjor på detta område ger inte heller en enhetlig bild - de varierar mellan kulturområden, epoker och samhällsklasser. Om de normer, föreställningar och praktiska bruk som karaktäriserade sexualiteten under antiken råder dessutom oenighet inom forskningen. Traditionell filologisk idéhistoria ger en bild, Foucault en annan, och dennes kritiker, till exempel Simon Goldhill (”Foucault”s Virginity”1995) reviderar paradigmen på nytt.
Mest i fokus i populära beskrivningar av antik sexualitet är den grekiska homosexualiteten under arkaisk och klassisk tid, vilken ofta utsträcks till att ha generell betydelse för hela perioden. För att vi skall få en mera allmän förståelse av fenomenet, behövs dock en del preciseringar.
En faktor av stor betydelse för antik grekisk homosexualitet mellan män är kontrahenternas ålder. Det ideala homoerotiska förhållandet var det mellan en vuxen man och en yngling
eller mellan två ännu inte vuxna personer av manligt kön. Förhållanden mellan jämnåriga vuxna män betraktades däremot som normöverskridande och löjliga.
Att man inte blev slav under sin lidelse var kanske det allra viktigaste. Här, liksom på andra områden, gällde det att visa prov på besinning (grekiska sôfrosynê).

Annons
Annons
Annons