Den vedervärdige Bo Jonsson

Bo Jonsson Grips vapensköld.
Bo Jonsson Grips vapensköld.
Under strecket
Publicerad
Annons

Det cirkulerar många historier om Bo Jonsson (Grip), den rikaste privatmannen i Sveriges historia och landets mäktigaste man på 1370- och 1380-talen. Är det sant att han dödade sin fru för att komma åt hennes förmögenhet? Och att han lät döda en riddare mitt i Riddarholmskyrkan?

Allt som berättas om Bo Jonsson är inte sant, men mycket. Historien om den döda fruns arv rymmer således en stor portion sanning. Hustrun, som hette Margareta Porse, led så svårt vid tiden för den första förlossningen att det stod klart för alla att hon inte skulle överleva. I detta läge lät Bo Jonsson sin barberare skära ut barnet ur hustruns livmoder. Anledningen var, har onda tungor hävdat, att Bo Jonsson älskade sin frus pengar och jordegendomar mycket mer än han älskade henne. Om hon tog det ofödda barnet med sig i döden skulle Margaretas syskon ärva hennes förmögenhet. Om barnet emellertid överlevde modern – även om det bara handlade om några sekunder – ärvde barnet egendomarna. Efter barnets död tillföll egendomarna enligt svensk lag barnets far. Efter att både hustrun och det nyfödda barnet avlidit lät följaktligen Bo Jonsson konfiskera Margaretas jordegendomar, något som i ett slag gjorde honom till en av landets mest förmögna män. Margaretas bröder protesterade naturligtvis mot Bo Jonssons agerande, men kung Magnus Eriksson gav Bo Jonsson rätt. Än idag tvistar man om vad som föranledde det dödande kejsarsnittet – var det girighet eller ett desperat försök att rädda barnets liv?

Annons
Annons
Annons