Elisabeth Özdalga:Den turkiska identiteten ständigt i dialog

Att som utomeuropeisk författare influeras av västerländsk tradition innebär inte nödvändigtvis att passivt efterbilda. En ny studie visar hur den nationella identitet som skrivits fram i modern turkisk romankonst befinner sig i skärningspunkten mellan öst och väst.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den engelska termen
belatedness betyder att sacka efter, råka i bakvatten, att inte vara i kapp med tiden. Det är ett uttryck för otillräcklighet och frustration – ett kristillstånd. I litterära sammanhang har begreppet använts för att beskriva hur skönlitteraturen i mindre utvecklade länder brustit i originalitet eller autenticitet. Antingen innehåller den inhemska litteraturen för mycket av västliga/främmande teman och idiom, eller också saknar den viktiga komponenter hos de västerländska mönsterbildarna. Sådan kritik är ofta kopplad till tanken att de regioner som inte befinner sig i centrum för den moderna civilisationen lider av eftersläpning.

Denna eftersläpning gäller inte bara på teknikens, ekonomins, den sociala och politiska organisationens, utan också på kulturens och skönlitteraturens områden. Regioner där denna problematik varit särskilt framträdande är områden i Europas närperiferi; närliggande, men ändå olikartade. Turkiet som en historiskt viktig del av ”Orienten” är inget undantag. Ända sedan den moderna skönlitteraturen började växa fram under andra hälften av 1800-talet har litteraturkritikerna – även författarna själva – beklagat sig över denna brist på egendynamik.

Annons
Annons
Annons