Annons

Björn Billing:Den symfoniska konsten att bestiga berg

George Leigh Mallory nådde sannolikt aldrig toppen av Mount Everest, men i dag är han bergets mest legendariska bestigare. En ny biografi träder bakom legenden och finner en äventyrets konstnär och filosof.

Under strecket
Publicerad

Den 2 juni 1953 gav tidningarna meddelande om den stora händelsen. Två människor hade vidrört himlen, jordens sista utpost mot rymden var nådd: man hade bestigit Mount Everest. Den brittiska expeditionen hade lyckats. Samma dag kröntes drottning Elizabeth under pompa och ståt. Sammanträffandet var som en tanke, och en fläkt från imperiets forna glansdagar svepte över nationen. Man hade gått bet på Nordpolen och Antarktis, men "den tredje polen", världens högsta berg, blev en trofé som tillföll England. Med ärren efter kriget fortfarande kännbara var dess symboliska värde särskilt stort. Efter ett antal misslyckade och kostsamma expeditioner sedan 1920-talet, och med konkurrerande nationer som Tyskland, Frankrike och Italien hack i häl, började situationen bli förtvivlad. Prestigen var inte mindre än att en tongivande expert i ämnet hade beskrivit idén att bestiga Everest som "en allmänmänsklig strävan, en sak som man inte kunde ge upp, oavsett hur stora förluster den kunde kräva."

Nyheten om "den stora segern", "den andra kröningen", blev stoff för löpsedlar världen över. Man skulle kunna tro att de två klättrare som nådde toppen, Edmund Hillary från Nya Zeeland och den indisk-nepalesiske sherpan Tenzing Norgay, därmed hade säkrat sin status ifråga om allt som rör Everest och bergsbestigning. Men den logik som råder inom andra sporter gäller inte i alpinismens närmast esoteriskt ickerationella värld. Först till toppen i all ära - men det är ibland viktigare hur det skett, under vilka omständigheter och med vilka bevekelsegrunder. Stil, estetik, etik; saker som låter sig diskuteras men knappast definieras såsom bergets höjd kan mätas. Högst är inte nödvändigtvis störst, den förste inte garanterat den främste.

Annons
Annons
Annons