Den svenske kocken måste inte vara svensk

Tack vare EU är det numera möjligt att utan vidare flytta från Borås till Barcelona för att arbeta. De fyra friheterna är grundläggande i det europeiska samarbetet. När människor, varor, tjänster och kapital kan färdas fritt över gränserna skapas band mellan länder och människor som gör det svårt, eller omöjligt, att föra krig mot varandra. Även om den fria rörligheten inte fungerar perfekt är ett nytt världskrig med start i Mellaneuropa nu otänkbart.

Under strecket
Publicerad
Vem ska bestämma vilket behov av arbetskraft som finns – Ams eller arbetsgivaren?	Foto: Adam Ihse/scanpix

Vem ska bestämma vilket behov av arbetskraft som finns – Ams eller arbetsgivaren? Foto: Adam Ihse/scanpix

Annons

Men det handlar inte bara om freden. Det ligger något sunt och rimligt i att människor kan flytta till ett annat land och skapa sig en tillvaro där. Arbetskraftsinvandring ger dessutom positiva samhällsekonomiska effekter och har bidragit till välståndet i många länder, även Sverige.
Förra mandatperioden tillsattes en parlamentarisk utredning med uppgift att se över hur möjligheterna att arbetskraftsinvandra från länder utanför EU/EES kan förbättras. I går presenterade Kommittén för arbetskraftsinvandring sitt slutbetänkande.

Att arbetskraftsinvandring bör underlättas är samtliga ledamöter överens om. En av anledningarna är den demografiska förändring som Sverige, liksom resten av Europa, befinner sig i. Prognoser från SCB pekar på att vår åldrande befolkning kommer att leda till brist på arbetskraft inom vitala branscher som vård, omsorg och teknik. Och det ganska snart. Även om det råder stor arbetslöshet i dag kan situationen vara den motsatta om tio-femton år. Därför vill man skapa ett långsiktigt regelverk för att underlätta invandring av arbetskraft. Så långt är allt gott och väl.

Annons
Annons
Annons