Håkan Lindgren:Den svenska tilliten har bestått i tusen år

Att svenskar hyser så stort förtroende för myndigheter och varandra har sin grund i det sociala kontrakt som växte fram under medeltiden mellan bönderna på tinget. Frågan är hur länge den tilliten överlever.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Annons

De senaste åren har det blivit mycket lättare att beskriva Sverige om jag hamnar i en diskussion med folk från andra länder. Jag kan göra det i en enda mening, har jag börjat säga. Sverige är ett land där folk är intensivt sysselsatta med att lära sig misstro varandra. Om jag inte känner för att vara så diplomatisk säger jag inte ”misstro” utan hata, förakta eller frukta.

För att få veta mer om vad som håller på att hända med det mellanmänskliga förtroendet har jag läst ”Den svala svenska tilliten” av Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk och Lars Svedberg (SNS Förlag). Trägårdh är professor i historia vid Ersta Sköndal högskola. Där är också Svedberg verksam, som professor i socialt arbete. Wallman Lundåsen är lektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Wollebæk är statsvetare vid Institutt for samfunnsforskning i Oslo. För utgivningen står Studieförbundet näringsliv och samhälle, en politiskt oberoende förening för samhällsanalys.

Annons
Annons
Annons