”Den svenska skolans utveckling är extrem”

Jag förundras över att en charterresenär har ett större skydd för att kunna ta sig hem från solsemestern än vad en elev har att kunna slutföra sin gymnasieutbildning. Det skriver skolledare Christian Nööjd i en replik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är intressant att ta del av Andreas Bergströms med flera tankar om hur skolan bör utvecklas på Brännpunkt 8/4. De försöker ta ett seriöst grepp om skolutvecklingen och vill inte ge några enkla svar. Men från mitt perspektiv ser jag inget annat ett renodlat ekonomiskt resonemang utifrån riskkapitalets perspektiv. Det är spännande att skolan diskuteras på den arenan, det är vi relativt ensamma om i världen. Jag undrar om vi är medvetna om vad det får för konsekvenser. Jag vill beskriva tre infallsvinklar som beskriver varför jag tycker att författarnas åsikter är bekymmersamma för svensk skola.

Ni bygger upp ett resonemang där ni beskriver er egen bakgrund som diversifierad och väl avvägd. Min erfarenhet är att mycket stor majoritet av de ekonomer som har fått sin utbildning på världens mest prestigefyllda universitet är av en annan åsikt än er. Oavsett om de fått sin utbildning på MIT, Harvard eller London School of Economics hanterar de skolutveckling utifrån andra värden än de ni beskriver. För många amerikaner är det prestigefullt att sitta i skolstyrelser, och många skolor rekryterar ”de bästa” ekonomerna till sina styrelser. Utifrån den plattformen har jag aldrig mött någon som förordar vinstdrivande skolor, individuella löner för lärare eller skolor som drivs utifrån riskkapitalets utgångspunkter. Trots er ambitiösa beskrivning av er breda bas måste jag konstatera att ni företräder extrema ståndpunkter vad det gäller skolutveckling bland ekonomer och företagsledare i världen.

Annons
Annons
Annons