Annons

”Den svenska skolan är inte ett integrationsprojekt”

Richard Jomshof, partisekreterare och riksdagsledamot i utbildningsutskottet för Sverigedemokraterna.
Richard Jomshof, partisekreterare och riksdagsledamot i utbildningsutskottet för Sverigedemokraterna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Regeringens lösning på ojämlikheten i skolan är att ösa mer pengar på skolor i utsatta områden. Sverigedemokraterna arbetar mer långsiktigt än så, skriver Richard Jomshof (SD) i en slutreplik till Miljöpartiet.

Under strecket
Publicerad

Även om det finns saker att glädjas över i den senaste Pisa-rapporten, ska vi vara medvetna om att den tyvärr inte visar hela bilden. Pisas regelverk är utformat på ett sådant sätt att nyanlända elevers prestation inte tas med i bedömningen. I ett land som Sverige, med dess massiva inflöde av migranter, blir helhetsbilden som presenteras av Pisa inte rättvisande.

Elever som nyligen anlänt till Sverige och därför inte har haft tid att tillgodogöra sig språket, räknas bort från Pisa-undersökningen. 2015 exkluderades 5,7 procent av Sveriges elever ur undersökningen. 2018 hade den siffra nästan fördubblats till hela 11,1 procent, vilket för övrigt är den högsta siffran exkluderade elever i hela världen. Jämförs detta med övriga OECD-länder kan vi konstatera att deras snitt ligger på runt 4 procent. Vi kan också konstatera att utanförskapet under sittande regering har blivit än värre, vilket är en oerhört allvarlig och oroande utveckling.

Annons
Annons
Annons