Annons

Paula Röttorp:Den svenska självbilden utmanas i jämförelser

Foto: Magnus Andersson/TT

EU-kommissionens poängbedömning av länders domstolsväsenden ger Sverige em del att fundera på.

Under strecket
Publicerad

EU-statistik bekräftar ofta våra fördomar om nationella särdrag eller politik men raserar också myter om oss själva. EU-kommissionen upprättar årligen ”The EU Justice Scoreboard” som utifrån effektivitet, kvalitet och oberoende jämför domstolssystemet i EU-länderna. Den senaste upplagan publicerades nu i augusti.

Har man bråttom vill man inte ta sitt ärende till en domstol på Cypern, Malta, Italien eller Grekland. Beräknad tid för ett domstolsärende i första instans i Sverige var cirka 150 dagar under 2016-18 , vilket kan jämföras med mellan två och tre år på Cypern. Sveriges balanser, ärenden som väntar på avgörande i våra domstolar, är låga ur ett europeiskt perspektiv men ändå ett problem för de som väntar, med stora effekter för deras ekonomiska och privata liv.

Annons
Annons
Annons